Součástí výstavy je i malý inscenovaný orchestr složený z hudebních nástrojů 20. – 30. let 20. století. Desítky hudebních nástrojů pochází z kolekce soukromého sběratele Jaromíra Růžičky z Prahy.