„Během loňské etapy výzkumu se nám podařilo odkrýt přístupové, do pravého úhlu lomené schodiště, vedoucí do sklepní cisterny. První část je tesaná přímo do skalního podloží, kdežto druhá je zděná z velkých plochých kamenů. Obě části schodiště jsou od sebe odděleny prostornou podestou," sdělil archeolog Jihomoravského muzea ve Znojmě David Rožnovský.

„Výzkum mimořádně veřejnosti představíme v sobotu 1. června při programu na zahájení návštěvnické sezóny Vzhůru na Cornštejn! V době od 10.30 do 16.30 hodin mohou zájemci nahlédnout do zákulisí výzkumu přímo s archeologem muzea Davidem Rožnovským,“ dodala pracovnice muzea Renata Hurníková.