„Už před lety jsme plánovali část hospodářského areálu upravit do podoby malého archeoskanzenu a začali jsme s výstavbou první repliky dřevěného srubového obydlí, takzvané slovanské polozemnice. Dlouhé měsíce jsme stavbu měli rozdělanou a nyní jsme začali střechu pokrývat rákosem, aby kostra domku dostala konkrétnější podobu. Stavební postup by měl být poněkud odlišný, ale kdybychom měli pracovat podle tradičního způsobu, bylo by vše podstatně náročnější a nákladnější," řekl Klíma.


Obydlí nejstarších Slovanů na našem území má připomenout dřevěná stavba se střechou z rákosu, kterou ve Znojmě-Hradišti budují mladí archeologové pod vedením Bohuslava Klímy (na snímku v dobovém oděvu)