Výtěžek Charita použije na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro pacienty domácího hospice.