„Na Moravě a ve Slezsku se budou vyskytovat bouřky, ojediněle doprovázené srážkovými úhrny kolem šedesáti milimetrů, kroupami a nárazovým větrem o rychlosti kolem devadesát kilometrů za hodinu. Vlivem srážek se očekávají na tocích výrazné vzestupy hladin s možností dosažení i prvního a druhého stupně povodňové aktivity,“ předpovídají meteorologové.

V důsledku přívalových srážek může tak podle nich dojít k prudkému krátkodobému rozvodnění malých toků, potoků, nebo i jindy suchých koryt. Hrozí nebezpečí zatopení sklepů, garáží a níže položených silnic.

Meteorologové doporučují:
• Pro omezení škod větrem na majetku je třeba například ukotvit stavební jeřáby a podobně
• Zastihne-li nás bouřka v krajině, je třeba vyhledat nižší polohy, nikoli však v blízkosti větších stromů, stožárů
• Za jízdy autem snížit rychlost jízdy, v případě krupobití, výrazného zesílení větru či deště i zastavit na bezpečném místě.
• Při pobytu na vodní hladině (jako plavci, na člunu) dostat se co nejrychleji na břeh.