Speciální program si pro návštěvníky připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. „Nechyběly komentované prohlídky zříceniny i okolí hradu s historikem, arecheologem či geologem. Na své si přišli i příznivci živé přírody," sdělil pracovník muzea Ivo Žák.

Děti, které tolik nezajímaly dějiny ani tajemná historie ukrytá ve zdech bývalých paláců, si mohly za pomoci Bílé paní vyzkoušet, jak vládnou nůžkami a lepidlem. Pro starší děti připravilo muzeum také ražení mincí.

Hrad shlíží z kamenného sotrohu již sedm set let. „Cornštejn vyrostl ve čtrnáctém století a postupem času hrad získal mohutné opevnění," připomněl historik Jiří Kacetl.

Známé je jedenáctiměsíční obléhání hradu v patnáctém století, které se stalo politickou událostí evropského významu. V šestnáctém století se dostal do rukou Štrejnů ze Švarcenavy, kteří přestali sídlo udržovat. Hrad tak zpustl a po staletí střídal majitele.

Zřícenina je přístupná vždy od konce května do září a v sezoně na ni míří zhruba čtrnáct tisíc návštěvníků. O letních prázdninách tvoří Cornštejn jedinečné kulisy pro vystoupení šermířů a divadelních společností.

Slavnostní zahájení sezony na Cornštejně již patří k tradičním akcím muzea. Každý rok se snaží organizátoři do programu zařadit nějakou novinku.