„V těchto dnech se na svém místo vrátila raně barokní Boží muka z počátku sedmnáctého století," informoval David Grossmann ze Správy Národního parku Podyjí. Akademický sochař Pavel Roztočil zhotovil pro poničenou poklonu chybějící podstavec a kamenný kříž.

Nadace nechala také opravit barokní sochu svatého Antonína z mušlového vápence mezi Popicemi a Havraníky. Na své místo se vrátila více než po roce. „Opravy začaly v loni v květnu. Sochař Roztočil doplnil hlavy sv. Antonína a Jezulátka, které drží v náručí. Původní se nedochovaly a při předchozím restaurování se příliš nepovedly," řekla Eva Jurmanová z Nadace.

Přesně dvacet let od své úplné rekonstrukce se dalších oprav dočkala i kaple Panny Marie Bolestné u Popic. Kaple vybudovaná původně v devatenáctém století přišla před čtyřiceti lety o střechu. Počátkem devadesátých let Nadace s významným příspěvkem odsunutých popických rodáků stavbu postavila znovu. Nyní řemeslníci obnovili vnitřní výmalba a opravili i střechu a fasádu.