„Zadávací podmínky tak byly částečně změněny a nepožaduje se již instalace čipů a propagačních nálepek. Firmy se totiž bály případného poškození čipů při jejich přepravě. Čipy a nálepky dodají zvlášť a k polepení dojde až před rozdáváním," uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Poté, co zadání odsouhlasil fond poskytující dotace z Operačního programu životní prostředí, rada města schválila seznam osmi firem, které budou osloveny. Předpokládaná hodnota zakázky je necelé tři miliony korun bez DPH, přičemž dotace by mohly činit až 90 procent.

„Nádoby, které jsou určeny na bioodpad ze zahrad a zeleně, dostanou automaticky nemovitosti se zahradou, jež byly vytipovány na základě leteckých snímků před podáním žádosti o dotace. Seznam těchto nemovitostí bude zveřejněn v dostatečném předstihu. Ostatní si o nádobu budou moci požádat následně," doplnila mluvčí.

Pokud někdo nádobu odmítne, nabídne ji město dalším zájemcům. Díky čipům bude mít Znojmo přehled o tom, které popelnice jsou využívané a které ne.