Přibližně o sto osmdesát tisíc korun méně dluží letos nájemníci městských bytů ve Znojmě ve srovnání s minulým rokem. Podle vedení znojemské radnice začala fungovat nová pravidla pro přidělování městských bytů. „Aktuálně dluží 850 lidí celkem 14 799 763 korun. Částka je nižší než loni. Ukazuje se, že naše přijatá opatření, tedy dodatek k zásadám pro nájem městských bytů z loňského prosince, přináší ovoce. Podmínky pro nájem městského bytu jsou přísnější o to, že nyní se posuzování bezdlužnosti a dodržování dobrých mravů v domě vztahuje i na osoby spolubydlící. Tedy nahlášené uchazečem o pronájem," uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Také loni v listopadu radnice poskytla informaci o dlužnících. Tehdy dlužilo 781 nájemníků celkem 14 980 301 korun. Ještě o rok dřív, tedy v roce 2011, dlužili nájemníci dokonce šestnáct milionů korun. „Dlužná suma jsou peníze, s nimiž město počítalo na příjmové stránce svého rozpočtu a zakalkulovalo je do svých plánů. Když peníze chybí, přicházejí tím poctiví nájemníci a další občané města o služby, opravy nebo další věci, které se mohly zaplatit a uskutečnit," konstatovala již dříve Pastrňáková.

Podle opozičního zastupitele a bývalého starosty Petra Nezvedy nelze o výrazném úspěchu v boji s neplatiči nájemného hovořit. „Pokud se letošní dluh pohybuje v přibližně stejné výši jako loni, pak v souvislosti s faktem, že značné množství bytů již město prodalo soukromým vlastníkům. To znamená, že za menší počet bytů v majetku města dluží lidé skoro stejnou sumu. Rozdíl kolem dvou set tisíc korun je zanedbatelný. V praxi to může znamenat, že dluh vlastně narostl," myslí si Nezveda.

V případě, že nájemce městského bytu dluží nájemné nebo zálohy na služby za víc než tři měsíce, město přistupuje k výpovědi z nájmu. „Pokud si dlužník nedohodne s městem splátkový kalendář na dlužné nájemné a nepožádá o znovupronájem bytu, zašlou mu úředníci výzvu k vyklizení bytu. Pokud byt vystěhuje, pak po něm dluh vymáháme. Pokud byt dobrovolně nevystěhuje, podáváme žalobu na vyklizení bytu," upozornila Pastrňáková.

Právní oddělení správy nemovitostí může s dlužníky uzavírat dohody na splátkové kalendáře nebo poradit, kde je možné žádat o pomoc v hmotné nouzi. „Pokud už ovšem dostane nájemník možnost splácet dlužný nájem, musí všechno klapat jako hodinky. Při porušení dohody budeme postupovat nekompromisně. Například výplata sociální dávky bude zaslána přímo pronajímateli, nikoli na účet nespolehlivého nájemce. Možné jsou i srážky ze mzdy. Na řadě nakonec je výpověď z bytu pro hrubé porušování povinností nájemce a tím neplacení nájemného rozhodně je. Dojít může na exekuci, prodej majetku a vyklizení bytu," informoval ředitel správy nemovitostí Tomáš Šturala.

Neplatiči nájemného se mohou ocitnout v ubytovně Na Čafce. „Nikoli však na náklady města, jak se mnozí domnívají či dokonce dožadují. Tady už svůj nájem budou muset hradit sami," zakončila mluvčí.