Nájemníci městských bytů dostávají v těchto dnech od správy nemovitostí do rukou návrhy dodatku k nájemní smlouvě. V nich jsou obyvatelé upozorněni, že vždy od ledna následujícího kalendářního roku zaplatí za nájem o několik stokorun více.

Zdražování nájemného se týká několika tisíců obyvatel městských bytů. „Tento týden začali pracovníci Správy nemovitostí města Znojma osobně roznášet nájemníkům dokumenty na uzavření dohody o změně výše nájemného,“ potvrdila mluvčí radnice Renáta Bártová.

Podle mluvčí tím chce vedení Znojma nejpozději v roce 2015 dosáhnout výše nájemného ve standardních městských bytech. „Jde o částku šedesát korun za metr čtvereční za měsíc. Chceme tak sjednotit výši měsíčního nájemného na stejnou hladinu ve všech bytech o stejné kvalitě bydlení. Tento postup schválila rada města,“ informovala Bártová.

Pokud nájemníci budou souhlasit s dodatkem ke smlouvě, nájemné se bude postupně zvyšovat. Celkem se jedná o zdražení v průměru o 25,42 Kč/m2 v následujících pěti letech. „Když lidé nebudou chtít přistoupit na dohodu, pak obdrží ještě jeden dopis. Bude to jednostranný návrh pronajímatele o zvýšení nájemného. Pokud nepřistoupí ani na to, bude na soudu, aby určil obvyklou výši nájemného,“ upozornila mluvčí.