Dva tisíce nájemníků s kupními smlouvami na byt, nebo alespoň doručenými nabídkami ke koupi. Takový cíl má pro letošní rok správce prodeje městských bytů ve Znojmě.

Všechny nabídky, které může nyní rozeslat, chce pak mít podle koordinátora Jana Štrofa v poště do konce srpna.

Od zahájení příprav prodeje poloviny znojemských městských bytů uplynul právě rok. Možnost koupě nevyužilo zatím jen šest nájemníků. „K dnešnímu dni jsme předali třináct stovek nabídek ke koupi bytů jednotlivým nájemníkům. Ti reagují velmi rychle, v současné době máme již od tisícovky z nich potvrzené, že nabídku přijímají. Dvě stě dvacet smluv je již vloženo na katastru. Sedmi stům třiceti nájemníkům jsme odeslali výzvu k zaplacení kupní ceny," vypočítal výsledek roční práce Štrof.

Jak dodal, na účet města zatím za byty připutovalo jednaosmdesát milionů korun. „Očekávám, a s panem starostou se vsadím, že sto osmdesát milionů, které předpokládá letošní znojemský rozpočet, bude mít město na účtu do konce letošního září a že do konce roku dosáhnou příjmy z prodeje dvou set osmdesáti milionů korun," dodal Jan Štrof.

Starosta Vlastimil Gabrhel svižný postup prodejů chválí. „Oceňuji, že má zpracování a rozesílání nabídek takový předstih. Za velmi důležité také považuji udržení kvality celého procesu a minimum stížností," hodnotil starosta.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Kacetla ale rychlá práce úředníků nemusí být sama o sobě předností.

„Vedle toho, že bych musel jen opakovat své principiální výhrady ke zvolenému postupu, chci poukázat na to, že velmi rychlé zpracování a projednávání prodejů nedovoluje opozici vše náležitě kontrolovat," upozornil Kacetl s tím, že ke konečnému schválení v zastupitelstvu chodí desítky jednotlivých případů současně.

„Je to pak příliš mnoho jmen, dat a čísel, než aby to člověk zvládl za týden před příslušným jednáním zastupitelstva posoudit," argumentoval opoziční zastupitel. Ten kvůli svému názoru na zvolenou formu prodeje a výpočet ceny hlasuje pravidelně proti prodejům, nebo se zdržuje hlasování.

„Na práci firmy a úředníků by se měl zaměřit alespoň kontrolní výbor a vždy vybrat, skutečně nahodilým losem, několik konkrétních případů a na nich ověřit, zda skutečně vše běží řádně," navrhl Kacetl.

Ceny bytů klesly

Masivní prodej městských bytů je již cítit i na znojemském realitním trhu. Makléři mají zkušenost, že například u dvoupokojového bytu, který měl stát milion dvě stě tisíc, si dokázal kupující u prodávajícího vyjednat slevu dvě stě tisíc.

„A to právě proto, že se prodávají městské byty. Obecně platí, že ceny bytů ve Znojmě proti době před zahájením prodeje městských bytů klesly o deset a více procent a nyní stagnují," uvedl znojemský realitní makléř Kamil Dřevojan.

Z více než tisícovky nabídnutých bytů se k možnému odkupu nevyjádřilo ve stanovené půlroční lhůtě zatím šest nájemníků z první stovky obeslaných.

„O tom, jak s těmito byty naložíme, se musíme ještě v radě a zastupitelstvu poradit. Zvažovat budeme například to, že v příslušných domech bude již o opravách a dalších věcech rozhodovat sdružení vlastníků bytů a město tedy nebude mít kontrolu nad výdaji spojenými s dalším držením bytů v těchto domech. Žádné rozhodnutí ale ještě nepadlo," dodal znojemský starosta .

O prodeji víc než dvou tisíc městských bytů rozhodli zastupitelé předloni v červnu. Na zpracování veškeré agendy, od zaměření bytů přes posudky a výpočty cen až po oslovení nájemníků a založení společenství vlastníků, najalo město sdružení firem Murom a Městská energie.

Podle schválených pravidel město prodává jednotlivé byty přednostně nájemníkům za čtyřicet procent odhadní ceny. Lidé tak platí v průměru mezi sto osmdesáti a třemi sty osmdesáti tisíci korunami.