„Vydat knihu v dnešní době není nic jednoduchého. Jsem trochu překvapená, jak to všechno skvěle dopadlo. První knihu jsem nazvala Vanitas. Jedná se o příběh mladíka, který se zamiluje do smrti. Moje druhá kniha je kritikou dívky, která propaguje současné kariérní hodnoty. K postupné proměně a sebeuvědomění jí pomůže až láska,“ vysvětluje Toulová.

Studentka FAMU se věnuje oboru filmová režie pod vedením Věry Chytilové a Víta Olmera. „Pracuji na svém ročníkovém dvacetiminutovém filmu. Natáčet ho budeme na přelomu května a června. Volné chvilky vyplňuji malováním a psaním,“ říká mladá umělkyně. Dříve zobrazovala snové surrealistické výjevy, v současné době bere inspiraci z reálného života. Režie je pro ni spojením výtvarného cítění s dramatickým projevem.

„Spousta režisérů si píše scénáře sama. A režírovat bez výtvarné představy se dá jen velmi těžko. Režisér by měl mít rozhled a orientovat se ve více druzích umění. Pokud je ovládá, tím lépe. Kromě režie, výtvarného umění a psaní jsem se zabývala i grafickým designem, užitou grafikou, typologií, sochařstvím, designem, ilustrací, keramikou a fotografií,“ vyjmenovává studentka.

Maluje kombinovanou technikou, nejčastěji s užitím sprejů, akrylové barvy a suchých pastelů. V roce 2007 vytvořila v tuzemsku největší obraz kreslený pastelkou. Díky tomu je zapsaná v knize Českých rekordů. Obraz s názvem Smysl života symbolizuje ideály i neřesti lidstva.

Výtvarný talent zdědila po svém dědečkovi. „Podporoval mě on i moji rodiče. Už od dětských let mě posílali do základní umělecké školy. Snažili se ve mně všemi možnými způsoby lásku k umění probudit a následně ji podporovat. Mám úžasného dědu, rodiče a vlastně všechny příbuzné a za podporu jsem jim vděčná. Táta mi dokonce postavil můj vlastní ateliér,“ chválí rodičovskou podporu umělkyně.