Dva roky diskusí, sporů a papírování. Teď bude na osm let nad údolím Dyje mezi Znojmem a Vranovem jasno, alespoň tedy na papíře. Řeč je o plánu péče o Národní park Podyjí, který získal všechna potřebná razítka a od července až do roku 2020 je platný. Oslovení starostové považují dokument za kompromis.

Podle ředitele parku Tomáše Rothröckla bylo dlouhé a složité projednávání třista- stránkového plánu  užitečné.  „Způsob jednání, kdy jsme zapojili většinu zájemců, a čas, který jsme tomu věnovali, se projevil v kvalitě návrhu a malém množství připomínek," upozornil  Rothröckl.

Znojemský starosta Vlastimil Gabrhel, předseda Svazku obcí Národního parku Podyjí, byl spokojen jen částečně. „Připomínky, které svazek a obce  vznášely, byly   užitečné. V dokumentu se však projevily jen z poloviny.  Plán péče přináší  stále požadavky, které jsou z pohledu obcí  diskriminující,"  naznačil  starosta.

Podobně mluvil vranovský starosta Lubomír Vedra. „Je to kompromis. Podařilo se nám prosadit řadu důležitých věcí,pokud jde o vstup do parku nebo výkon rybářského práva, " vyjmenoval Vedra.

Iniciátor a bývalý předseda svazku, podmolský starosta Josef Frélich, se se svými kolegy snažil znění plánu ovlivnit od samého počátku. „S některými námitkami jsme u parku nepochodili, ale vyšlo nám nakonec vstříc ministerstvo životního prostředí. Je znát, že je park nyní v některých věcech vstřícnější než dřív," podotkl Frélich.

Cení si zejména toho, že ministerstvo z plánu škrtlo přenesení výkonu rybářského práva na správu parku, zmírnění formulací o eliminaci muflonů a zpřesnění chápaní bezzásahového území parku.

Zástupci parku argumentují, že obcím vyšli vstříc. „Akceptovali jsme většinu připomínek, které se týkaly možného stavebního rozvoje obcí. Větší důraz budeme klást na zachování krajiny a také na její průchodnost pro člověka i divoká zvířata.  Jasněji jsme  definovali náš cíl více komunikovat s místními zemědělci a vinaři.  Text jsme  upravili tak, aby byl přehlednější a srozumitelnější. K nedorozuměním by tak už nemělo docházet  ani ve výkladu našich plánů v oblasti turistiky," vypočítala vedoucí odboru ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Osmiletý plán tak  otevírá úvahu o možnosti koupání v Dyji na vhodném místě u Devíti mlýnů, na pořad přijde posouzení zřízení nových krátkých pěších okruhů u Čížova, Hardeggu či Hradiště, které by mohly být i tematicky zaměřené na středověké hospodaření. Obnovy se má dočkat historický mostek přes Dyji nad Hardeggem a dojít má i na opravu páteřní cyklotrasy u Lukova.

Správa parku  znovu prověří možnost propojení dvou existujících tras pro turistiku na koních.  Plán naznačuje i možnost zpřístupnění nových vyhlídek v parku. Opravy či nahrazení se má v každém případě dočkat devadesát let stará dřevěná konstrukce vyhlídky na Králově stolci.