„Pozemky v katastrech Konic a Popic jsou vzhledem ke své poloze a způsobu ochrany pro město nevyužitelné. Jelikož jde o výkup do majetku státu, nemohla prodejní cena překročit hodnotu stanovenou vyhláškou,“ citovala z podkladů pro rozhodnutí zastupitelů mluvčí radnice Renáta Bártová. Dodala současně, že o dalších prodejích pozemků město se správou v současné době nejedná.

„Z větší části se jedná o pozemky v hranicích národního parku. Jsou mezi nimi převážně vřesoviště, ale i například lesní cesty. Správa Národního parku Podyjí je vykupuje především proto, aby sjednotila a zajistila optimální péči o tyto pozemky v celém území parku,“ informoval mediální koordinátor správy David Grossmann s tím, že část pozemků leží v ochranném pásmu parku. Ty správa hodlá využít ke zpestření jednolité zemědělské krajiny. „Některé zatravníme, na další vysázíme stromy či keře,“ dodal Grossmann.

V nákupech pozemků hodlá správa pokračovat. „Naší prioritou je získat do vlastnictví státu lesní pozemky a vřesoviště, které leží přímo na území národního parku. Proto budeme v nejbližších letech vykupovat další pozemky,“ doplnil koordinátor.