„Letos bude ale celým programem prostupovat myšlenka biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti. Rok 2010 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity,“ vysvětlil ředitel národního parku Tomáš Rothröckl.

Rozmanitosti živých organismů věnují pracovníci parku i celou řadu programů pro veřejnost, které začínají v dubnu a potrvají až do října tohoto roku.

„Možná nejdůležitější akcí v rámci těchto programů pro veřejnost bude Den biodiverzity plánovaný na sobotu dvaadvacátého května, o jehož podrobném programu, na kterém spolupracujeme s Nationalparkem Thayatal, budeme včas informovat,“ dodal Rothröckl.

S rakouským národním parkem rozjíždí také spolupráci na monitorovacím projektu. „Podařilo se nám získat peníze na česko – rakouský projekt, ve kterém budeme monitorovat druhy zvířat i rostlin, například výskyt kočky divoké. Program se teprve rozjíždí,“ informoval ředitel parku.

Soupis přednášek, které začínají začátkem února, mohou už v těchto dnech najít zájemci na webu parku.

„Tradiční přednáškový cyklus, který nabízí zastavení nad přírodními zajímavostmi nejrůznějších krajin světa, začíná druhého února. V první přednášce zavede posluchače Jakub Horák z Výzkumného ústavu Silva Taroucy v Průhonicích na dálný ruský východ. V dalších týdnech si zájemci mohou poslechnout něco o přírodě Íránu, Ománu, Sicílie či Etiopie. Všechny akce proběhnou v přednáškovém sále Domu umění Jihomoravského muzea na náměstí T. G. Masaryka ve Znojmě, a to vždy od sedmi hodin večer,“ řekla Markéta Frindová ze správy parku.