Role průvodkyně se ujala vedoucí personálního oddělení Monika Havlová. K vidění byly i staré a vzácné kroniky, které okomentovala zastupitelka Jitka Schneiderová. „Obce mají povinnost psát kroniky. Některé jsou psané ručné, jiné strojem. U některých starých záznamů jsem si všimla, že část je psaná červeným inkoustem. Se zájmem jsem se začetla, ale nic pozoruhodného v zápise nebylo. Nejspíš prostě písaři došel inkoust," vyprávěla Schneiderová.

Zájem návštěvníků budila také místnost s podobiznami dávných představitelů města a kancelář starosty s původním nábytkem z dob prvního českého starosty města Josefa Mareše. Na závěr příchozí zavítali do zasedací místnosti zastupitelstva, kde na jejich dotazy odpovídal první muž radnice Vlastimil Gabrhel. Vestibulem úřadu zněla dětská cimbálová muzika Vinohrádek.

Lidé, kteří zatoužili po dalších zážitcích, mohli využít kolového vláčku, který je zavezl na prohlídku Louckého kláštera a doprovodný program připravilo také Jihomoravské muzeum ve Znojmě ve své budově v ulici Přemyslovců.