Při akci vystoupily i děti z Domova pro matky a otce v tísni či tanečníci ze skupiny Mighty Shake. Den byl zaměřen na prezentaci poskytovatelů sociálních služeb z celého Znojemska. Návštěvníci se mohli dozvědět potřebné informace o jednotlivých zařízeních, o poskytovaných službách, děti se mohly svézt na koních a k vidění byly i kozy a ovce. Zájemci si mohli vyzkoušet jaké to je, být připoután na vozík.