„Cílem soutěže je propagace a podpora ekologicky příznivého chování úřadů a institucí veřejné správy v Jihomoravském kraji,“ uvedla Simona Svitáková ze sekretariátu ředitel krajského úřadu.

Princip soutěže spočíval v zodpovězení otázek, které byly zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže. Otázky například zjišťovaly, zda přihlášený třídí odpad, používá recyklovaný papír, podporuje používání ekologických čistících prostředků, podporuje cyklodopravu zaměstnanců a obyvatel obce. Do soutěže se přihlásilo celkem čtyřiatřicet úřadů a dvě instituce veřejné správy z jižní Moravy.

„Přihlásili jsme se vlastně tím, že jsme daný formulář vyplnili a poslali zpět. Myslím, že jsme se umístili proto, že třídíme odpad nejen na úřadě, ale i v celé obci a používáme recyklované věci, třeba náplně do tiskáren,“ vypočetl starosta městyse Jiří Lukeš.

Umístění v soutěži je podle něj spíše poděkování za snahu všech zaměstnanců i lidí v obci.
„Myslím, že teď budou všichni rádi, že v Prosiměřicích odpad třídíme a budou třídit o to víc,“ dodal s úsměvem starosta.

Podle jeho slov žádné další třídící zařízení v městysu nechystají. „Už třídíme tolik, že nevím, co dalšího vymyslet,“ dodal Lukeš.
Oceněné obce dostaly výtvarné originály z dílny Michala Pavlovského a certifikát ředitele krajského úřadu za podporu a propagaci principů ekologicky příznivého chování úřadů.

(smo,mch)