Jak upozornil, již od června se jen prohlubuje srážkový deficit, který činí sedmdesát milimetrů. „Téměř třetina profilů dosahuje na hodnoty sucha. Většina toků v povodí Moravy má vodnosti mezi jedním a třiceti procenty červencového průměru. Při takto nízkých hodnotách a vysokých teplotách řeky nedokážou plně zajišťovat biologické a ekologické funkce, nemají dostatečný průtok k naředění vypouštěných odpadních vod, dochází k rychlému prohřátí vodního sloupce,“ upozornil Chmelař. Zároveň varoval, že hrozí úhyny ryb v důsledku vysoké koncentrace znečištění a kyslíkových deficitů.

Průtoky díky vodě ze soustavy vodních nádrží dosahují lepších hodnot a pohybují se mezi pěti a padesáti procenty.

Vodohospodáři situaci zachraňují manipulacemi na některých přehradách. Jen za červenec vylepšili průtoky v řekách dvaceti miliony metrů krychlových vody z vodních nádrží, přičemž za celý červen to bylo dalších patnáct milionů metrů krychlových. „Dispečeři řídí manipulace na vodních nádržích dle aktuální situace a potřeby na zásobování vodou. Současně zajišťují pod vodními nádržemi dostatečné průtoky, které zajišťují všechny funkce říčního ekosystému a dostatečné naředění vypouštěných odpadních vod. Naprostá většina vodních nádrží teď pomáhá řekám tím, že do nich pouštíme více vody, než kolik do nádrží přitéká,“ vysvětlil význam vodních nádrží v období sucha generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ilustrační foto
Námořník na oceánu i americký generál: lidé ze Znojemska jim poslali statisíce

Například novomlýnské nádrže v průběhu července vypustily do Dyje o 6,4 milionu metrů³ více vody, než činil přítok do nádrží. Vranov v tomto měsíci nadlepšil průtok v Dyji o 5,3 milionu metrů³ vody. Situaci potvrdil i David Gros, která vede vodácké centrum Stará vodárna na břehu Dyje ve Znojmě. V červnu byla podle něj Dyje ve skvělé vodácké kondici, nyní, ve druhé polovině července obvykle teče 4,5 až pět kubíků za sekundu, vody je tedy nepatrně méně. „Je to níž, než běžné roky, ale naštěstí Vranov Dyji dotuje,“ podotkl.

Řeka je stále sjízdná. „Ze Znojma je situace hraniční, teče 4,2 kubíků za sekundu. Řeka sjízdná je. Někde vodáci vystoupí a třicet nebo padesát metrů loď poponesou. Ale taková je běžná situace na našich řekách obecně,“ poukázal Gros.

Dalešice zlepšily vodní bilanci v Jihlavě o 2,8 miliony metrů ³ a Vír dotoval Svratku 2,1 milionem m³ vody.

Dostatek zásob

Nedostatek vody pro odběry z vodních nádrží či pod vodními nádržemi však zatím nehrozí. Zásobní prostory nádrží jsou v druhé polovině července plné či téměř plné.

Zásoby vodohospodáři vytvořili v první třetině roku, který byl srážkově nadprůměrný. Naplněnosti zásobních prostor se proto pohybují od 69 do 100 procent. Nižší naplněnosti zásobních prostorů mají pouze nádrže Letovice z důvodu rekonstrukce a Znojmo z důvodu opravy. „Předpokládáme, že zvládneme pokrývat všechny potřeby v letošním roce i při naplnění černých scénářů sucha,“ uklidňuje Gargulák.

Vlaky RegioJetu jezdily z Brna a Břeclavi do Chorvatska v turistické sezoně už loni.
Méně vlaků z Břeclavi do Chorvatska? Lepší dodržování řádů, tvrdí dopravce

Situace v letošním roce přibližně odpovídá jednomu z nejsušších roků posledního desetiletí, kterým byl rok 2018. Tomu ovšem předcházely další mimořádně suché roky, v tomto je letošní situace odlišná. „V průběhu suchého roku 2018 nádrže dotovaly toky celkovým objemem 107 miliony metru ³ vody. I v takto mimořádně suchém roce ale vodní nádrže bez selhání zásobovaly obyvatele, zemědělství, průmysl ale zejména řeky dostatečným množstvím vody,“ popisuje Gargulák.