Na čtyři sta padesáti hektarech vinic zde hospodaří malé i větší vinařské firmy. Daří se zde zejména odrůdám Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské bílé a Muškát moravský. Nejrozsáhlejší vinice Waldberg se táhne od Vrbovce až po Strachotice. „Produkujeme sto padesát tisíc lahví ročně. Zpracováváme hrozny, které pěstují v Agrodružstvu Vrbovec na sto třiceti hektarech. Naše firma má sídlo ve Vrbovci. Využívá sklep, který má své místo již od osmnáctého století ve Chvalovicích," přiblížil sklepmistr Vinařství Waldberg Vrbovec Pavel Filipovszki. Sklep je dokonce na seznamu kulturních památek a svou délkou dvě stě metrů patří k největším na Znojemsku.

Díky rostoucímu zájmu o cykloturistiku spojenou s vinařstvím zaznamenávají ve Vrbovci poslední dobou příliv návštěvníků. „Turisté si chtějí často prohlédnout viniční tratě či sklepní uličku. Využívají cyklostezky vedoucí do Rakouska. Dá se říct, že od jara do podzimu u nás panuje čilý cestovní ruch," popsala starostka Marie Polachová.

Chválí si také pohodlný život ve Vrbovci nedaleko Znojma, kde je tolik potřebný klid i základní služby. „Ve vsi je školka i škola, praktický i dětský lékař, manikúra, pedikúra, kadeřník a pošta. V létě je v provozu naše koupaliště, které stále zvelebujeme a opravujeme," vypočetla Polachová.

Pro místní lidi, rodáky, ale i turisty vydali Vrbovečtí loni obrazovou knihu o Vrbovci. „Obsahuje krásné současné i historické fotografie a myslím, že je opravdu povedená," pochválila starostka.

Obec o více něž tisících obyvatelích má věkový průměr třiatřicet let. Vesnice nevymírá, stěhují se sem mladé rodiny.

Rodiče s dětmi dokonce založili spolek a společnými silami organizují venkovské akce v podobě lampionového průvodu či pálení čarodějnic. Například Silvestr mohli Vrbovečtí oslavit výšlapem do vinice Waldberg a opékáním špekáčků.

„Jsem nadšená z toho, jak lidé drží pohromadě a dokážou se bavit. Místní ženy napečou koláče nebo připraví jiné laskominy. Bohužel nemáme kulturní dům, takže všechny akce pořádáme v hospodě. Jsou možná příjemnější a srdečnější. Setkávání nejsou nijak pompézní, ale vždy se skvěle pobavíme a vládne srdečná atmosféra," chválila starostka.

Na čilém kulturním a společenském životě, ve kterém nechybí masopust, výlety, adventní koncert nebo zpívání u vánočního stromu, se podílejí i učitelé s dětmi. Vrbovecká škola byla jedna z prvních venkovských škol, která umožnila žákům seznámit se s počítačem. „Roku 1993 jsme pořídili několik dnes již historických počítačů s programem T 602. Neměli jsme ještě speciální učebnu a počítače měly své provizorní místo ve třídě pro výtvarnou výchovu a výuku jazyků. O čtyři roky později dostaly děti moderní učebnu pro výpočetní techniku," vzpomínala ředitelka školy Marie Hahnová.

Školu navštěvují děti i z okolních obcí. Žáci jsou snaživí a s úspěchem se účastní i krajských kol soutěží či olympiád. „Mám ráda naši školu, jsem tady již jednatřicátý rok a neměnila bych. Děti po vyučování nepospíchají domů, nabízíme jim řadu sportovních kroužků, mohou i tančit nebo vyrábět keramiku," řekla ředitelka.

Za úspěchy dětí stojí obětaví a šikovní učitelé. Setkávají se i ve svém volném čase s učiteli a dětmi ze škol v Jaroslavicích, Šatově a Tasovicích. Pořádají akademie, projektové dny a setkávání s rodiči.

Žáci vrbovecké školy se neztratí v konkurenci ostatních škol na olympiádách či přijímacích zkouškách.

Určitou skvrnou na kráse jinak malebné vesnice je několik nočních podniků. V jednom z nich před lety policie vyšetřovala i úmrtí jedné z prostitutek.