„Také letos budou tedy jeho tazatelé pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci," informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Stejný projekt se přitom uskuteční ve dvaatřiceti dalších evropských zemích. „Cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Na území celé České republiky se šetření uskuteční v téměř deseti tisících počítačem náhodně vybraných domácnostech. Více než polovina z nich je přitom zahrnuta do projektu opakovaně," informují pracovníci statistického úřadu.

Speciálně vyškolení tazatelé navštíví jednotlivé domácnosti v době od 22. února do 11. května. Do školení budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Zaručena je anonymita zjištěných údajů.

Pracovníci zapojení do šetření se budou lidem ve Znojmě prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, nebo také průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.