Nejen kolotoč ranního vstávání, celodenního vyučování a odpoledního psaní úkolů začíná dnes všem školákům. I rodiče si budou muset detailně naplánovat svůj pracovní týden. Řadě z nich do něj totiž významně zasáhne i rozvážení jejich potomků do nejrůznějších kroužků. A pominutelné nebudou ani náklady na mimoškolní aktivity dětí. Kromě projetého benzínu musí rodiče počítat i s poplatky za jednotlivé kroužky. Za rok se budou pohybovat v řádech až tisíců korun.

Některé zájmové aktivity jsou přitom už v první školní den nedosažitelné. Obsazené kurzy hlásí znojemská základní umělecké škola (ZUŠ). Přihlášena je do ní zhruba tisícovka dětí. „Žáky zapisujeme do nového školního roku už na konci toho předcházejícího. Teď můžu říct, že máme prakticky plno. Největší zájem byl jako každoročně o hudební obory, především klavír a zobcovou flétnu, ale také o výtvarný obor,“ uvedl ředitel školy Tomáš Pšenička. Za hudební obory platí žáci ZUŠ Znojmo dvě stě osmdesát korun měsíčně, v ostatních oborech sto devadesát.

Od dnešního dne zapisují nové zájemce do kroužků ve znojemském Domě dětí a mládeže. Kompletní seznam více než sto třiceti možností vyplnění volného času představují internetové stránky domu dětí. „Rodiče mohou přijít přihlásit děti každý den do pěti hodin odpoledne. Aktuální nabídku kroužků máme na internetu. Jejich cena se liší podle náplně a pohybuje se mezi čtyřmi stokorunami až šestnácti sty korun za rok,“ uvedla včera odstupující ředitelka znojemského DDM Jitka Schneiderová.

Pozadu s nabídkou nezůstávají ani sportovněji zaměřené organizace, třeba Skauti a Sokol. „Nábor nových členů plánujeme na devatenáctého září. Vodácký oddíl Neptun se zaměřuje na celkový rozvoj dětí a mládeže zejména prostřednictvím vodní turistiky. Členové oddílu prochází několikaletou vodáckou průpravou,“ popsal vedoucí znojemských vodních skautů David Gros. Za schůzky u Skautů zaplatí nový zájemce zhruba čtyři sta korun za rok.

Nejen mimo školy ale čekají na děti možnosti vyplnění jejich volného času. V nabídce se předhánějí i samotné základní školy. A podle jejich ředitelů čím dál více frčí počítačové kurzy na úkor sportovních kroužků. „Největší zájem býval o sportovní kroužky, teď ale vede informatika. Zájem je i o kroužky jazykové. Naši žáci za zájmové aktivity na naší škole nic neplatí,“ uvedl ředitel Základní školy Pražská Zdeněk Dvořáček.

Rozšířené možnosti sportovního vyžití mají už od dnešního dne k dispozici žáci Základní školy náměstí Republiky. O prázdninách tu totiž vybudovali nové multifunkční hřiště. „Plocha se dá využít na volejbal, malou kopanou, basketbal a tenis. Hřiště stálo přes šest a půl milionu korun. Kromě něj jsme ale výrazně zmodernizovali i školní počítačovou síť, samotné počítače a máme i čtyři nové interaktivní tabule,“ vypočetl ředitel školy Zdeněk Mikulič.