Stomilionová dotace tak má zajistit pokračování dostavby a rekonstrukce Nemocnice Znojmo, která je největším zdravotnickým zařízením ve vlastnictví kraje. O rozhodnutí poskytnout sto milionů znojemské nemocnici informoval hejtman kraje Michal Hašek.

Rada kraje doporučila zastupitelům, aby k této dotaci schválili stejnou částku také z krajského rozpočtu. „Původně mělo být investováno více, ale rada kraje se domnívá, že za tuto částku je možné investiční akci, započatou v minulých letech, úspěšně dokončit. Jde o vytvoření nového kvalitního zázemí v nové nemocnici, které by umožnilo vystěhovat objekty staré nemocnice v centru města,“ řekl Hašek.

Vedení kraje počítá s tím, že nejpozději do dvou let, jakmile se podaří objekty staré nemocnice vystěhovat, nabídne areál staré nemocnice ke komerčnímu odprodeji. „Z výnosů pak budou financovány další investice v oblasti zdravotnictví,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Rada také rozhodla, aby na dostavbu znojemské nemocnice dohlížel zmocněnec kraje, který by pracoval přímo ve Znojmě. Má spolupracovat s ředitelem nemocnice, s krajskými orgány, ale i s ministerstvem zdravotnictví, které je dalším investorem. Konkrétní kompetence zmocněnce a také personální návrhy má radě předložit krajský radní pro oblast zdravotnictví Oldřich Ryšavý.

O nutnosti pokračování přístavby, rekonstrukce a modernizace znojemské nové nemocnice se byl hejtman Hašek osobně přesvědčit přibližně před měsícem. „Byl jsem se osobně podívat na to, v jakém stavu stará nemocnice skutečně je. Chtěl jsem si ověřit, že stěhování je skutečně účelné,“ vysvětlil již dříve Hašek asi hodinu a půl trvající prohlídku starých nemocničních budov.

„Z jednání jsem měl velmi dobrý pocit. Hejtman Michal Hašek i radní Oldřich Ryšavý jednoznačně podpořili myšlenku co nejrychleji přestěhovat starou nemocnici do nové. I podle nich je to správný postup, jiný není. Po dnešním jednání v tom máme maximální podporu,“ pochvaloval si po jednání ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka.