„Elektronická zdravotní knížka pomůže pacientovi při komunikaci s lékaři, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Nemocný je díky níchopný zodpovědět všechny otázky lékařů, jako jsou například veškeré prodělané nemoci, očkování, alergie, názvy užívaných léků a jejich dávkování, krevní skupina, trvalé diagnózy a podobně. Tyto informace jsou pro lékaře velmi důležité, mohou výrazným způsobem ovlivnit diagnostiku a léčbu. V případech ohrožení života, jako je například bezvědomí, si nemocný zvyšuje šanci na záchranu života,“ píše se na webových stránkách společnosti IZIP.

„Projekt elektronické zdravotní knížky představuje další posun v uchovávání zdravotních údajů pacientů v elektronické podobě a možnost sdílení dat pro poskytovatele zdravotní péče, pacienta i zdravotní pojišťovny,“ sdělil mluvčí nemocnice Pavel Jajtner.

Moderní zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta přístupný čtyřiadvacet hodin denně prostřednictvím internetu. „Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce všeobecné zdravotní pojišťovny,“ doplnil mluvčí.

Nemocnice Znojmo, jako největší poskytovatel zdravotní péče v Jihomoravském kraji mimo brněnské fakultní nemocnice, deklaruje podpisem nové smlouvy zahájení užší spolupráce se společností IZIP. „Smlouvou se zavazuje poskytovat do systému vybraná zdravotní data pacientů. Současně jsme schopni pro pacienty, kteří jsou pojištěnci VZP a budou souhlasit, zajistit registraci do systému IZIP. Chceme tímto dále přispívat k vyšší efektivitě poskytování zdravotní péče při zachování maximální kvality péče,“ uzavřel Jajtner.