Stále rostoucí počet pacientů s postižením páteře, kteří pro bolesti vyhledávají pomoc, vyprovokoval lékaře znojemské nemocnice k otevření nové páteřní poradny. Její dveře se v budově nové nemocnice na ulici Janského poprvé otevřou již v úterý.

„Protože naše pracoviště má mnohaleté zkušenosti s operačním ošetřováním těchto onemocnění, chtěli bychom poskytnout široké veřejnosti možnost komplexního přístupu při řešení jejich páteřních potíží,“ uvedl primář znojemského ortopedicko-traumatologického oddělení Radek Hart.

„Poradna bude v provozu každé pondělí od osmi ráno do tří hodin odpoledne v prostorách ortopedicko-traumatologických ambulancí v prvním patře nemocnice. Její chod bude zajišťovat erudovaný lékař – ortoped. K návštěvě poradny je možno se objednat osobně nebo na telefonním čísle 515215521,“ doplnil ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Bolesti zad patří mezi nejčastější stesky pacientů v lékařských ordinacích, řadí se četností hned za onemocnění dýchacích cest. Jedná se též o jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti v Česku a o častou příčinu částečné nebo úplné ztráty pracovní schopnosti. Až polovina žádostí o invalidní důchod má podklad v páteřním onemocnění.

„Opotřebení meziobratlových plotének probíhá pozvolna. Nejprve dochází ke změnám v jádru ploténky, na které následně nasedá abnormální pohyblivost daného úseku. Ta způsobuje bolestivé zvýšení svalového napětí a pocity únavy a nejistoty. Jejím důsledkem je roztržení vazivového prstence uloženého kolem jádra a výhřez jádra do oblasti nervových struktur, což dává vzniknout bolestem vyzařujícím do končetin. Konečným stádiem je pak opotřebení i kostěných struktur, respektive degenerace kloubů na páteři. Všechny tyto změny jsou příčinou chronických bolestí bederní páteře,“ popsal Hart.

„Léčba onemocnění zad je vždy komplexní a měla by se dít ve spolupráci ošetřujícího lékaře, ortopeda, neurologa, rehabilitačního lékaře a eventuálně psychiatra či psychologa. Na našem pracovišti působí dva rehabilitační pracovníci. Jsme v každodenním kontaktu s rehabilitačním lékařem, který se účastní vizit na našem oddělení a řídí rehabilitační péči o pacienty. Velmi úzce spolupracujeme s anesteziologickým oddělením, respektive jeho ambulancí pro léčbu bolesti, a s oddělením psychiatrickým,“ doplnil lékař.

Nemocný, který se na lékaře obrátí s bolestmi zad, musí mít ale na mysli, že je zejména sám zodpovědný za své zdraví. „Je zapotřebí si najít čas a každému nemocnému pečlivě jeho stav vysvětlit a zdůraznit, jaké má vyhlídky na léčení a vyléčení. Rozhodnutí zůstává stále na pacientovi samotném. Pryč jsou ovšem doby, kdy se na onemocnění páteře předepisovaly pouze utišující prostředky a korzety,“ dodal Hart.

Bolesti zad patří mezi nejčastější stesky pacientů

Prof. MUDr. RADEK HART PhD.

Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo otevírá v prostorách nové nemocnice od prvního září páteřní poradnu. K tomuto rozhodnutí nás vede stále rostoucí počet pacientů s postižením páteře, kteří pro bolesti vyhledávají lékařskou pomoc.

Opotřebení meziobratlových plotének probíhá pozvolna. Nejprve dochází ke změnám v jádru ploténky, na které následně nasedá abnormální pohyblivost daného úseku. Ta způsobuje bolestivé zvýšení svalového napětí a pocity únavy a nejistoty. Jejím důsledkem je roztržení vazivového prstence uloženého kolem jádra a výhřez jádra do oblasti nervových struktur, což dává vzniknout bolestem vyzařujícím do končetin. Konečným stadiem je pak opotřebení i kostěných struktur, respektive degenerace kloubů na páteři. Všechny tyto změny jsou příčinou chronických bolestí bederní páteře. Velkou roli zde hraje též genetická predispozice pacienta, to je přítomnost obdobných potíží u rodičů a prarodičů.

Degenerativní změny meziobratlové ploténky a jejich následky nejsou jedinou příčinou bolestí v kříži. Potíže mohou být způsobeny i vrozenými nepravidelnostmi páteře, nestabilitou, vzájemným posunem obratlů, nádory, záněty, čerstvými poraněními či poúrazovými stavy, osteoporózou, revmatickými nemocemi nebo také onemocněními přilehlých orgánů jako jsou ledviny, velké cévy, apod. Vždy je třeba mít na mysli též možnou psychickou příčinu potíží.

Nejčastějším onemocněním páteřního sloupce v bederní oblasti je výhřez meziobratlové ploténky, který může utiskovat nervové struktury. Ve dvou procentech případů se s ním dokonce setkáváme již u pacientů mladších dvaceti let. K operačnímu řešení, to je k odstranění vyhřezlé ploténky, přistupujeme, pokud po dobu šesti a více týdnů trvají příznaky jasně utlačeného nervového kořene provázené oslabením svalové síly nebo vznikne-li neschopnost udržet moč či stolici. Pouhé odstranění vyhřezlé ploténky provádíme jen, pokud nejsou v dané oblasti přítomné kostěné degenerativní změny. V opačném případě po uvolnění útlaku připojujeme zadní zpevnění této etáže.

Dnes stále častěji diskutovaným problémem je postupné zúžení páteřního kanálu na méně než deset milimetrů, čímž dochází taktéž k útlaku nervových struktur. Vzniká obvykle na podkladě degenerativních změn, které se projevují tvorbou kostních výrůstků, a to jak na tělech obratlů, tak i na malých zadních meziobratlových kloubech. Pacienti bývají vyššího věku. Ujdou typicky jen vzdálenost do dvou set metrů, po které vzniká bolest zad a pocit slabosti v dolních končetinách. Úlevu přináší předklon či jízda na kole. Pokud je daná etáž stabilní, provádíme jen minimální výkon spočívající v odstranění kostních výrůstků, čímž se prostor pro nervové struktury opět zvětší.

Pokud je bolest v zádech způsobena zlomeninou obratle při odvápnění kostí, tzv. osteoporóze, zjištěnou do tří měsíců ode dne vzniku potíží, provádíme kromě základní léčby proti osteoporóze i obnovení výšky těla sníženého obratle. Operační technika je šetrná a spočívá ve výplni těla postiženého obratle zezadu speciálním materiálem, který organismus pacienta postupně přijímá za vlastní. Úlevu pociťuje pacient ihned po operačním výkonu.

Většina zmíněných operačních postupů přichází do úvahy až po vyčerpání všech možností konzervativní – neoperační léčby, vedené minimálně po dobu jednoho roku. Jejím základem je intenzivní, individuálně prováděné rehabilitační cvičení a medikamentózní léčba. Dále se předepisují masáže, tepelné procedury a podpůrné pomůcky. Lázeňská léčba bývá většinou vhodná.

V dnešní době přistupujeme k operačnímu řešení bolestí zad, máme k dispozici velmi široký sortiment moderních implantátů. Do této pestré škály patří například umělé meziobratlové ploténky, které jsou obdobou umělých kloubů na končetinách. Další skupinou moderních systémů jsou zadní dynamické implantáty, jejichž přednosti jsou obdobné jako u umělých plotének. Ke zpevnění obratlů máme k dispozici několik technik, od standardních až po miniinvazivní, které významně urychlují návrat pacienta do každodenního života.