Lékaři tak chtějí minimalizovat různé omyly či nedorozumění. Doktoři i sanitáři díky náramkům znají okamžitě jméno pacienta, který není při vědomí nebo nemůže mluvit.

„Náramek dostává každý pacient hned při přijetí do nemocnice. Je to bílý pásek se jménem a čárovým kódem. Děti používají žluté pásky, miminka mají buď růžový nebo modrý pásek podle pohlaví,“ uvedla hlavní setra Jana Vacková.

Různé druhy náramků nemocnice několik měsíců nejprve zkoušela. „Nakonec jsme vybrali ty, které splňovaly jak naše požadavky, ale také je akceptovali naši pacienti. Až na výjimku s jejich používáním lidé bez problémů souhlasí,“ naznačila hlavní sestra.

Například žena, která přijde do porodnice, dostane nejprve bílý pásek na centrálním příjmu jako běžný pacient. „Jakmile porodí, dostane barevný náramek shodné barvy, jaké má její dítě. Oba pak na pásku mají osobní údaje, matka pak ještě údaje o svém dítěti a novorozenec zase jméno matky,“ přiblížila Vacková.

Ve staré nemocnici, kde není centrální příjem, zajišťují použití pásků sanitáři, v případě psychiatrie pacienty označuje personál tohoto oddělení sám.

Prevence záměny

Vlastní idea používání pásků vychází z resortních bezpečnostních cílů ministerstva zdravotnictví. „Zvyšování bezpečnosti pacientů v nemocnicích zahrnuje jak jejich jasnou identifikaci, tak bezpečnost při používání rizikových léčiv. Dalším cílem je prevence záměny stran při chirurgických zákrocích, prevence pádů či bezpečné předávání pacientů. Navazujeme tak na evropská doporučení v oblasti péče o pacienta,“ řekl mluvčí Nemocnice Znojmo, lékař Pavel Jajtner.

Ředitel nemocnice Miroslav Kavka hovoří o zavedení pásků jako prvním o kroku ve vývoji identifikace pacientů. „Chtěli jsme vytvořit systém, který by byl co nejlépe funkční a také akceptovatelný pacienty. Podobný způsob značení používají i jiné nemocnice u nás i v zahraničí,“ podotkl Kavka.

Vedení nemocnice počítá do budoucna s dalším zkvalitňováním systému identifikace. „S rozvojem informačních technologií se můžeme v dohledné době dostat do situace, kdy klasická písemná forma dokumentace pacienta skončí a přejdeme do elektronické podoby používání údajů. Přijde pacient, dostane čárový kód, ze kterého v průběhu jeho pobytu u nás lehce zjistíme všechny potřebné údaje. Je to ale otázka let. Jedná se o data, která musí být stoprocentní a celý systém musí být prověřený a spolehlivý,“ naznačil možný vývoj ředitel.

Zatím číselný kód nabízí jen základní data pro identifikaci pacienta. „Vyšší úroveň chceme dát do provozu v budoucnu. Současná identifikace je jen prvním krokem v procesu zkvalitňování bezpečnosti péče o pacienty,“ uzavřel Jajtner.