S omezením počtu míst na parkovišti a komplikovanější dopravou musí počítat řidiči v okolí znojemské nemocnice. Vzniká zde nová budova centrálních laboratoří, hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení klinické biochemie.

Důležité pro pacienty znojemské nemocnice bude ale především plánované čtvrteční spuštění magnetické rezonance. Lidé už totiž nebudou muset jezdit na vyšetření do Brna. „Jako zásadní vnímám možnost vyšetření magnetickou rezonancí ve Znojmě. Odpadá transport pacientů na pracoviště v Brně či jinam,“ uvedl mluvčí znojemské nemocnice Pavel Jajtner.

Magnetická rezonance je diagnostická metoda, která umožňuje přesnější zobrazování některých neurologických a kostních onemocnění, i funkčních činností orgánů. „Pacient není vystaven rentgenovému záření. Nemocnice se spuštěním zařízení opět posune o stupínek výš,“ řekl mluvčí.

Znojemská nemocnice se může pochlubit i novým pracovištěm radiační onkologie. „Na novém oddělení už funguje lineární urychlovač k léčbě nádorů zářením. Letos tímto způsobem plánujeme léčbu kolem tří set pacientů,“ pochválil mluvčí.

Zřejmě nejviditelnější úpravou na místě, na kterém ještě nedávno stála vrátnice a přilehlé budovy, je výstavba nových laboratoří. „Hlavní prioritou je vybudování nové centrální laboratoře a transfuzního úseku. Bude zde umístěné oddělení hematologicko-transfuzní, oddělení klinické biochemie a mikrobiologické oddělení,“ upřesnil mluvčí.

Ani znojemská nemocnice nebude od prvního února vybírat poplatky od pacientů. Návrh schválili hejtmani všech krajů. V loňském roce na poplatcích vydělala nemocnice téměř patnáct milionů korun. „Výnos byl použit na krytí zvýšené DPH a na investice,“ objasnil mluvčí.

Pokladní automaty však v nemocnici ještě několik dnů budou fungovat. „Pacienti jsou, i vzhledem k politickým prohlášením, velmi disciplinovaní a zatím se nezvyšuje počet neplatičů,“ řekl Jajtner.

Dlužná částka od neplatících pacientů dosáhla za loňský rok asi sto sedmdesát tisíc korun.

Kromě rozsáhlých stavebních úprav plánuje vedení nemocnice i přestěhování oddělení ze starých budov na Vídeňské ulici do novějších na ulici Janského. Vloni se takto přemístilo oddělení radiační a klinické onkologie.

„Předpokládáme, že všechna oddělení ze staré nemocnice se postupně přestěhují do nové budovy na ulici Janského. Objekt se nejdříve nabídne ostatním odborům v rámci regionu, například z oblasti školství nebo sociálních věcí. Pokud se nenajde zájemce, nabídnou se budovy jiným státním organizacím,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Oldřich Ryšavý.