"Litinová socha světce se nachází již v ateliéru restaurátorky Radky Levínské, která dokončila její opravu. Rozpadající se kamenný podstavec nahradí pískovcová replika z dílny Reného Vlasáka," přiblížil starosta Višňového Vladimír Korek.

Oprava sochy včetně nového podstavce přijde na zhruba sto padesát tisíc korun. "Prostředky jsme shromáždili díky dobrovolnému vstupnému v průběhu Višňovského kulturního léta v předminulém roce, vybrali se necelých třicet tisíc. Podstatnou část zaplatí stotisícová dotace z ministerstva," dodal Korek.

Socha Jana Nepomuckého se vrátí v září na své místo, které má při vjezdu do městyse ve směru od Miroslavi.

Opravami projdou i sochy řeckých mytologických postav boha Herma a mytického hrdiny Persea před višňovským zámkem. Zde opravy přijdou na sto tisíc korun, osmdesát tisíc zaplatí Nadace ČEZ. Ta podporuje regiony grantovými programy. "Opravy soch jen vítám. Doufám, že budou dokončené do konce letošního roku. Původním záměrem bylo očištění a zakonzervování, ale nakonec restaurátor doplní i chybějící části," sdělil ředitel výchovného ústavu Zdenek Vichta.

Právě před ústavem, který sídlí ve višňovském zámku, budou mít sochy po opravě opět své místo.

Všechny opravované sochy pocházejí z devatenáctého století. "Tato oprava završí naše snažení o zrestaurování všech soch v městysi. Od roku 2002 jsme nechali opravit Jana Nepomuckého u potoka, svatého Václava i svatého Floriana," vyjmenoval starosta Korek.