Proti červnu se míra nezaměstnanosti zvýšila o dvě desetiny procenta. Úřad práce nyní eviduje necelých pět tisíc uchazečů o zaměstnání. Vybírat mohou z třinácti set sedmdesáti sedmi volných míst. Nezaměstnanost na Znojemsku činila v červenci téměř osm a půl procenta. Je to více, než tři procenta nad celostátním průměrem, který se usadil na pěti procentech.

„Desetiny procenta ovlivnili z větší míry příchozí absolventi. Už od minulého roku jsme evidovali asi sedmdesát vysokoškolských absolventů, kteří jsou maximálně rok sociálně pojištěni po vyřazení ze školy. S tím proto kalkulovali a přišli se zaevidovat dříve, než absolventi středoškolští. Ti jsou pojištění až do konce srpna,“ řekl ředitel Úřadu práce ve Znojmě Emil Čopf.

Začátkem září očekává znojemský Úřad práce ještě větší nárůst nezaměstnanosti. „Žádná zásadní místa pro absolventy bohužel nemáme,“ řekl Čopf.

(spa)