Hvozdík, sysel či šipoušek. To jsou jména rostlin a zvířat, která se po několika letech vrátila do Národního parku Podyjí. Příroda je naopak ochuzena asi o pětinu známých druhů motýlů, kteří po místních luzích a hájích ještě nedávno létali. „Hvozdík pyšný byl v parku považován za vyhynulý. Teď jsme ho znovu našli, po poslední zmínce z padesátých let minulého století,“ řekla botanička Lenka Reiterová ze správy parku.

Křehká rostlinka, která je k vidění třeba i na Třebíčsku, je zapsaná v červené knize ohrožených druhů České republiky, v kategorii kriticky ohrožených druhů. Proč se hvozdík vrátil, není podle odborníků jednoznačné. „Může to být díky tomu, že se zlepšuje životní prostředí, nebo třeba jen proto, že je vlhčí sezona,“ vysvětlila Reiterová.

Mech šipoušek

Podle jejích slov ochranáři doufají, že se hvozdík v parku rozšíří. Sto třicet let se botanikům schovával i vzácný mech s mazlivým názvem šipoušek zelený. „Z tohoto objevu jsme měli obzvlášť velkou radost,“ dodala Reiterová. Poslední novinka v rostlinné říši se objevila přímo ve Znojmě na Dyjské ulici. „Jde o vzácný polní plevel prorostlík prutnatý,“ vysvětlila botanička.

Nejen ona se může radovat z druhů, které se do parku vrátily. Na své si přišli i zoologové. „Po letech je v národním parku opět vidět sysel obecný. Na Znojemsku se sice vyskytuje nepřetržitě, v parku byl však několik let takzvaně nezvěstný,“ uvedl zoolog Správy Národního parku Podyjí Martin Valášek. Na druhou stranu nemají pracovníci parku žádné nové zprávy o divoké kočce.

„Stopy, které by dokazovaly, že v této lokalitě žije, našli loni kolegové v sousedícím dolnorakouském Nationalpark Thayatal. Podle DNA z nalezené srsti určili, že se stoprocentně jedná o kočku divokou,“ vysvětlil zoolog Valášek. Na české straně parku však divoká kočka na svoje znovuobjevení teprve čeká. „Uvidíme, možná i my přijdeme s projektem, který by její výskyt u nás prokázal,“ dodal Valášek.

Ubylo motýlů

Změny v krajině ale nešetří ani brouky či křehké motýly. „V celé Evropě nepřibývá orná půda tak rychle, jako na jižní Moravě. Zmizely pastviny, louky i meze, dnešní obrovské lány podléhají chemickým úpravám. To s sebou přineslo i vymizení asi dvaceti procent známých druhů motýlů,“ uvedl Martin Škorpík, vedoucí Oddělení ochrany přírody Národního parku Podyjí. Změny v ekosystému se nevyhýbají ani broukům a dalším druhům hmyzu. „To znamená, že vymizeli i ptáci, kteří se tímto hmyzem živili,“ dodal Škorpík.

Znovuobjevení a zmizelí

Zpět v NP Podyjí:
Rostliny
Hvozdík pyšný
Šipoušek zelený
Latinka vodní
Prorostlík prutnatý
Živočich
Sysel obecný

Zmizelé druhy:
Rostliny
Prstnatec Fuchsův
Živočichové
Ťuhýk menší
Ťuhýk rudohlavý
Pětina druhů motýlů