Náklady na vybudování kompostárny činily téměř čtyřiadvacet milionů korun, z toho zhruba dvaceti miliony přispěly fondy Evropské unie.

„Původně mělo zařízení na zpracování biologického odpadu využívat jen Znojmo a Únanov. Naším cílem ale je, aby kompostárnu využívalo více jak padesát obcí v jejím okolí,“ uvedl starosta Únanova Vojtěch Fabík.

Bioodpoad mohou v Únanově ukládat po dobu pěti let pouze nekomerční subjekty. Kompost z kompostárny si můžou lidé odebírat zpět. Nelze ho však zařadit do potravinového řetězce, což znamená, že jej zahrádkáři nemohou využít pro pěstování plodin určených ke konzumaci. Nevyužitý kompost použije únanovská skládka na svoji rekultivaci.