Postup znojemské radnice při projednávání změny územního plánu, která otevírá cestu k novému autobusovému terminálu, zkoumá Nejvyšší správní soud. První stání odložil senát na neurčito. Město čeká na další studie, včetně posouzení jiného umístění nádraží.

„Obrátil jsem se na soud s šestnácti body žaloby, protože se domnívám, že jsem byl krácen ve svých právech. Během řízení o změně územního plánu jsem podal řadu připomínek, jimiž se město řádně nezabývalo,“ řekl Jan Dočekal, který žalobu podal.

Namítá především to, že po stavbě nového terminálu se výrazně zhorší životní prostředí kvůli zplodinám autobusů. „Nemusím mít nutně pravdu, ale trvám na tom, že když mám právo podat připomínky, musí je město řádně posoudit a případně jednotlivě odůvodnit, proč je nepřijímá,“ dodal Dočekal.
Na straně města mají spor v rukou právníci. „Soud si od nás vyžádal všechny podklady. Rozhodně ovšem odmítám, že by město náležitě nevypořádalo podané připomínky,“ uvedl místostarosta Jan Blažíček.

Odročeno

Soud při prvním stání v úterý jednání odročil.
„Senát neměl k dispozici všechny podklady pro rozhodnutí, vyzval proto účastníky, aby svou argumentaci ještě doložili,“ sdělil Michal Bobek z kanceláře předsedy Nejvyššího správního soudu.

Kdy se senát bude opět věcí zabývat, není podle jeho slov nyní zřejmé.
„Obecně řečeno: soud může buď návrh z formálních důvodů odmítnout, případně jej posoudit a zamítnout, nebo mu zcela či částečně vyhovět,“ vypočítal možné varianty rozhodnutí Bobek.

V posledním případě by výrok soudu znamenal úplné nebo částečné zrušení napadené změny územního plánu.
„Projekt terminálu je stále ve stadiu příprav a studií. Čekáme především na to, až nám správce integrovaného dopravního systému přesně sdělí, kolik linek bude do Znojma jezdit,“ uvedl místostarosta Blažíček.

Představitelé města také zadali studii na posouzení alternativního místa pro nové nádraží. „Zjišťujeme, zda by se terminál případně vešel do bývalých uhelných skladů za vlakovým nádražím,“ uvedl Blažíček.

Při dalším postupu budou představitelé města brát v potaz i to, že změna územního plánu pro jeden z pozemků čelí soudnímu přezkoumání. „Stále ovšem doufám, že ještě letos začne územní řízení,“ dodal Blažíček.

Město pokračuje

Zahájený soudní spor městu přímo nebrání v přípravách projektu pokračovat.
„Územní plán je ovšem základním dokumentem, od kterého se odvíjí všechna další řízení. Rozhodnutí ve věci nelze předjímat, ale rozumné zastupitelstvo by pravděpodobně nečinilo zásadní rozhodnutí, dokud existuje možnost, že napadená změna územního plánu přestane platit,“ poznamenal Bobek z Nejvyššího správního soudu.