Značené trasy jsou zachované ve své původní podobě. Návštěvníky tak tato novinka vycházející z novely zákona o ochraně přírody neomezí. Naopak se nově dostanou na místa, kam dříve nemohli.

Klidové území v Podyjí chrání především zachovalé prostředí říčního údolí Dyje a jejich přítoků. Přesně vymezuje, kam může v národním parku veřejnost jen po značených stezkách. V konkrétním případě Podyjí zahrnuje téměř polovinu jeho území. Síť turistických cest se jeho vymezením nezmění. V samotném klidovém území je vyznačeno jednatřicet kilometrů tras pro pěší a devět kilometrů cyklotras.

V ostatních částech národního parku se mohou pěší návštěvníci pohybovat bez omezení. Nově jsou v něm zpřístupněny například lesy kolem vyhlídky Sealsfieldův kámen, části vřesovišť nebo například louka pod Šobesem.