Hned tři základní školy ve Znojmě chtějí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu žádat o dotace a tím zlepšit podmínky vyučování pro své žáky. Město tento záměr finančně podpoří, a školy tak mohou začít žádat o dotace.

„Pokud školy uspějí s žádostí o dotace, a já věřím, že ano, prostředí ve znojemských školách bude o něco modernější a atraktivnější jak pro žáky, tak pro učitele, čímž se posune prestiž výuky zase o něco dál," uvedl místostarosta města Jan Grois.

Základní škola Prokopa Diviše v Příměticích by chtěla v rámci projektu vybudovat laboratoře chemie a nakoupit didaktické pomůcky pro práci žáků ve fyzice, chemii a přírodopisu a rovněž vybudovat cvičnou kuchyni.

Základní škola JUDr. Josefa Mareše by pak v rámci operačního programu chtěla vybudovat odborné učebny jazyků a podpořit přírodovědné vzdělávání s využitím moderních digitálních a měřících technologií.

Zúčastnit se projektu plánuje i Základní škola na Pražské. Tento program by ráda využila na vybudování wi-fi sítě v rámci celé školy. A nejen to. „Také bychom chtěli provést kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny přírodopisu včetně vybavení laboratoře a dotaci bychom využili i na nákup didaktických pomůcek pro skupinovou práci žáků ve fyzice, chemii a přírodopisu," přiblížil ředitel školy Pavel Trulík.

Předpokládané náklady na realizaci všech výše uvedených projektových záměrů jsou ve výši 9,8 milionu korun.

„Celých 85 procent hodnoty by pak bylo hrazeno z fondů Evropské unie, pět procent hodnoty ze státního rozpočtu a deset procent by hradilo město ze svého rozpočtu. Spoluúčast města v rámci předkládaných projektových záměrů by neměla přesáhnout zhruba 980 tisíc korun," informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Zda budou žádosti úspěšné, se základní školy ze Znojma dozví až v průběhu příštího roku.