Stavba nového vodního světa včetně wellness v Louce vychází nejlépe z posuzovaných tří možných variant. „Kromě plánované výstavby krytého bazénu v Louce jsme posuzovali podle mnoha kritérií také stavbu nového krytého bazénu vedle Městských lázní v centru města. Náklady by v tomto případě byly vyšší, než v Louce. Zahrnují demolici části stavby, rekonstrukci historického objektu a výstavbu nové bazénové haly. Také parkování v centru Znojma je nedostačující. Rizikem by byly také komplikace s památkáři a problémy se stářím budovy lázní v budoucnu,“ uvedli garanti studie Viktor Drobný a Ondřej Špaček.

Posuzovatelé zcela zamítli třetí možnou variantu, rekonstrukci Městských lázní. „Stávající bazénová hala by byla stržena a na jejím místě postavena nová. Tím by došlo k zavření jediného krytého plaveckého bazénu ve Znojmě na minimálně dva, v případě komplikací i na více let. Což by negativně dopadlo na místní obyvatele, základní školy a sportovní kluby i návštěvníky města,“ zdůvodnili architekti.

Varianta v Louce je nejvýhodnější

Závěry srovnávací studie se ve středu zabývali členové investiční komise zastupitelstva města. Deník Rovnost ji má exkluzivně k dispozici. Na jejím vytvoření se začátkem roku shodli představitelé nové koalice kvůli odlišným názorům. Zadlužení se tehdy obával i dříve opoziční Lukáš David z Pro Znojmo, dnes místostarosta města. „Pod tíhou argumentů jsme nyní museli uznat, že varianta v Louce je nejvýhodnější. A zvlášť v této době je důležité myslet na sportovní vyžití obyvatel i dětí. Vše je nachystáno. Můžeme začít stavět. Finančně nás jistí dobré hospodaření města v minulých letech i přislíbené dotace,“ změnil názor David.

Z posudku také vyplývá, že varianta v Louce by nevyžadovala dalších dvacet let žádný velký zásah do údržby. Hotovo by mohlo být do dvou let. Starosta Znojma Jakub Malačka počítá s dotacemi. „Z Národní sportovní agentury bychom mohli získat až devadesát milionů korun, ta ale podporuje jen nové projekty, nikoliv rekonstrukce. Od Jihomoravského kraje jsme už na bazén v Louce dostali dotaci deset milionů korun, dotací by mohlo být víc,“ počítal Malačka.

Na další varianty by museli znojemští také teprve zpracovávat projekty. To by podle starosty trvalo dalších asi šest let. „Závěr studie je podklad pro schválení výběrového řízení na dodavatele stavby v Louce. O dalším postupu rozhodne na konci března rada města,“ doplnil Malačka.

Na vážkách je obyvatelka Znojma Marie Fialová. „Je to hodně peněz, ale asi je lepší postavit nové než opravovat staré. Těžko říct. Ti nahoře o tom rozhodnou snad správně,“ věří žena.

Jako jediný problém vidí Lukáš David nedostatek parkovacích míst. To ale provází obě varianty. „Město má v blízkosti Louky pozemky, které bychom mohli využít k navýšení počtu parkovacích stání,“ zvažoval David.