„Most teď budeme dodělávat a v prvních dubnových týdnech celou konstrukci vysuneme až na šatovskou stranu. Tím ale nebudeme zcela hotovi. Most totiž budeme muset, pomocí speciálního postupu, spustit asi o metr a půl níž, aby dosedl na pilíře. Dokončenou práci máme odevzdat do prvního srpna, kdy na mostě začnou železničáři pokládat koleje,“ uvedl stavbyvedoucí Antonín Směták.

Starý provizorní železniční viadukt začal přes údolí Dyje „cestovat“ šestého října, kdy ho dělníci vysunuli o prvních čtrnáct metrů. Šrouby z posledních ocelových dílů vymontovali těsně před vánočními svátky. Nová konstrukce se na první pilíř na břehu řeky dostala druhý týden v lednu. Rekonstrukce a elektrifikace celé trati ze Znojma do Šatova má být hotova letos na podzim.

Výměna nyní čeká i menší most přes silnici na Vídeňské ulici. Jeho demontáž a usazení nové konstrukce omezí první dva březnové týdny dopravu na hlavním silničním průtahu městem. Silnice ale bude po celou dobu průjezdná alespoň v jednom směru. S celkovou uzavírkou v délce asi sto metrů musí řidiči počítat pouze v noci ze čtrnáctého na patnáctého března. „Uzavírka bude rozdělena na tři etapy. Od druhého do osmého března bude uzavřeno asi sto metrů pravého jízdního pruhu ve směru na Vídeň. Provoz bude sveden do druhé poloviny vozovky,“ vypočetla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

Druhá etapa začne čtrnáctého března. „Od čtyřech do osmi hodin večer budou uzavřeny dva jízdní pruhy v délce asi sto metrů pod mostem ve směru na Vídeň. Auta budou moci projíždět v obou směrech po druhé straně silnice,“ doplnila mluvčí.

Autobusové zastávky Vídeňská a Na Rejdišti ve směru na Vídeň pak budou zrušeny bez náhrady.

Poslední třetí etapa pak začne čtrnáctého března v osm hodin večer. „Silnice bude zcela uzavřena do následujícího dne do šesti hodin ráno v úseku od křižovatky s ulicí Dr. Milady Horákové po křižovatku s ulicí Průmyslová,“ uzavřela Šipošová.

Zastávka autobusu bude v té době v obou směrech přemístěna na ulici Průmyslovou.

ŠATOVSKÝ MOST

Původní šatovský most postavila na sklonku šedesátých let devatenáctého století společnost Severozápadní dráhy na nově budované trati spojující Vídeň s Jihlavou a Mladou Boleslaví. „Rozevírající se údolí řeky Dyje mezi Kraví horou a Znojmem se stalo pro projektanty nové dráhy velkou výzvou. Výsledkem bylo přemostění v podobě železné mřížové nýtované konstrukce, ukotvené ve dvou krajních pilířích v náspech na svazích údolí a podepřené třemi impozantními kamennými sloupy ze dna údolí. Stavební kámen byl získán v kamenolomu ve Vlčí rokli za Hradištěm. První vlak s cestujícími přejel po 220 metrů dlouhém a 48 metrů vysokém mostě prvního listopadu 1871. Ve své době představoval viadukt naprostou senzaci. Cestujícím přijíždějícím po mostu od Vídně se naskytl úžasný pohled na staré Znojmo. V období 1871–1914 zažil most a celá Severozápadní dráha éru největšího rozmachu. Denně tudy projelo zhruba čtyřicet vlakových souprav, mezi nimiž byly i rychlíkové spoje z Vídně do Berlína a zpět,“ uvedl znojemský historik Jiří Kacetl.

Od roku 1992 vlaky jezdily po montovaném provizoriu. Protože konstrukce přešla do majetku soukromé společnosti, dráhy za ni dokonce několik let platily nájem. Vlaky po ní mohly jezdit maximálně třicetikilometrovou rychlostí. Na novém mostě mohou po zahájení provozu koncem příštího roku jezdit vlaky až osmdesátkou. Oprava elektrifikace celé desetikilometrové trati, výměna mostu a generální oprava znojemského nádraží bude stát jednu miliardu a dvě stě třicet milionů korun. „Je to v současné době největší investice do modernizace regionálních železničních tratí,“ konstatoval Pavel Vachůt ze Správy železniční dopravní cesty.

DANIEL SMOLA, MONIKA CHODĚROVÁ