Anketa mezi místními má zjistit, jestli má obec Těšetice začít rozsáhlou rekonstrukci dlouhá léta rozestavěného kulturního domu. Zastupitelé na svém jednání vyhlásí příští týden anketu. Ani ta však definitivně nerozhodne o tom, zda budou Těšetice investovat miliony peněz do dostavby někdejší slavné kinokavárny.

„V opraveném kulturním domě by své místo našla knihovna, obecní úřad, sál, klubovna pro mládež a další spolky i šest malých podkrovních bytů,“ řekl starosta Těšetic Zdeněk Nekula.

Obec nyní plánuje rekonstrukci návsi, kterou hyzdí právě chátrající rozestavěná budova. „Pokud zahájíme stavební práce, uvažujeme o tom, že bychom rovnou nechali provést potřebné přípojky k víceúčelovému zařízení. Jenže příjmy obce jsou kolem čtyř milionů korun ročně. Proto je na zvážení, zda vůbec do stavby kulturního domu jít, “ dodal starosta.

Náves hyzdí rozestavěný kulturní dům už patnáct let. Obec si na jaře nechala vypracovat statický posudek. „Přesně popisuje, co je v dobrém stavu, nebo co je potřeba zbourat. Pokud by se někde objevil velký obnos peněz, určitě bychom do opravy šli,“ uvedl Nekula.

Na dostavbu zařízení by obec potřebovala několik desítek milionů. „V současné situaci není reálné dosáhnout na žádnou dotaci. O dalším osudu tedy rozhodneme až po zastupitelstvu a anketě mezi lidmi,“ řekl starosta.

Místní by s opravou nebo novou stavbou kulturního domu souhlasili. Nelíbí se jim však výše částky, kterou by do stavby musela obec investovat. „Myslím si, že oprava kulturního domu by byla dobrá především pro naše mladé. A všechny služby by se soustředily do jednoho místa,“ řekl jeden z místních Stanislav Bobek.

Někteří lidé z Těšetic se však obávají špatné statiky domu. „Bojím se toho, že statika už není dobrá. Ale v obci chybí společenská místnost, využití by bylo vhodné i ke komerčním účelům,“ popsala Marcela Miková Vitáčková.

Dodala, že o prázdninách se v polorozbořeném domě stalo malé neštěstí. „Do objektu, který je však dostatečně zabezpečený, se dostaly děti a jeden chlapec si zlomil obě ruce. I proto by se s tím už mělo něco udělat,“ uvažovala.

Místní si však uvědomují, že stavba bude stát hodně peněz. „Jestli by nebylo lepší celý objekt zbourat a postavit něco menšího,“ řekla mladá žena.
„Kulturní zařízení tu chybí. Mládež se schází v hasičské klubovně nebo hospodě. Myslím si ale, že by nebylo vhodné zadlužovat obec na několik let,“ řekl Jindřich Žižka.

Pro kulturní akce byl dům v Těšeticích otevřen osmého května 1960, stavba stála milion korun. Za dva a půl milionu korun ho pak JZD Mír Práče přebudovalo na kinokavárnu. Devátého srpna 1995 však kinokavárna z nevyjasněných příčin vyhořela. Přestože se krátce začalo s její obnovou, byla stavba z finančních důvodů přerušená.