O krok blíž kácení je po posledním jednání znojemské komise pro životní prostředí lipová alej na Pražské ulici. O tom, kolik stromů musí padnout, rozhodne posudek soudního znalce. Městští radní současně komisi rozpustili a sloučili s jinou. Podle radního Kacetla jde o změny připravované delší dobu.

„Kolik stromů bude nutné skácet je věc pohledu. My jsme si v úterý alej prošli a rozhodně všech jednasedmdesát stromů není nutné pokácet. Dohodli jsme se, že na každý zpracuje posudek dendrolog a že městská zeleň dostane také nějaký dlouhodobý plán péče, který dosud chybí,“ řekl člen komise Jaroslav Šmerda.

O tom, kolik stromů v aleji zůstane, rozhodne i to, jak kvalitně o ně budou pracovníci Městské zeleně schopni a ochotni pečovat. „Ze zkušenosti mám dojem, že havarijní stav bývá záminkou k tomu, jak se stromů snadno a rychle zbavit. Svou roli může ale hrát i to, že Městská zeleň nemá lidi, kteří by se o nemocné stromy uměli náležitě postarat,“ dodal Šmerda .

Předseda komise Jiří Kacetl, poté co alej prošel, mluvil o budoucnosti stromů skeptičtěji. „Po prvním ohledání se zdá, že návrh Městské zeleně je oprávněný. Mnohé lípy jsou neperspektivní. Je zřejmé, že trpí důsledky špatné údržby a zásahů před patnácti až dvaceti lety. Můžeme také spekulovat, že jejich stav ovlivnilo rostoucí množství zplodin,“ řekl Kacetl.

Zdůraznil, že pro další postup bude rozhodující posudek, který město nechá na každý strom zpracovat. „Chceme odborné, nanejvýš objektivní a nezávislé posouzení. Expert proto zhodnotí stav a perspektivu jednotlivých lip a posoudí, co bylo příčinou tak rozsáhlého chřadnutí stromů. Také poradí, jak jim napříště předcházet,“ dodal Kacetl.

Pokud dendrologové potvrdí obavy, že většina lip je v příliš špatném stavu, město zřejmě stromořadí během zhruba tří let vymění a vysází platany.

Jednání sledují i zástupci znojemského Okrašlovacího spolku. „O celé záležitosti jsme zevrubně diskutovali s představiteli radnice i Městské zeleně. Dohodli jsme se, že na každý strom musí být zpracovaný posudek. Jisté je, že u pěti až sedmi stromů už se nedá nic dělat, jsou v havarijním stavu. O těch dalších bude možné diskutovat podle toho, co zjistí odborník, “ řekl předseda spolku Lubomír Černošek. Sdružení chce ale u případných řízení o kácení být a vyjadřovat se k nim.

Znojemští radní na svém pondělním zasedání rozhodli stávající komisi pro životní prostředí zrušit, spojit s rovněž rozpuštěnou komisí zemědělskou a vytvořit novou, pro lesy a městskou zeleň. „S předčasným veřejným vystoupením kolegy Šmerdy to nijak nesouvisí. Opakovaně jsem v radě urgoval doplnění chybějícího člena. Zemědělská komise byla v podobné situaci. Proto rada rozhodla o reorganizaci,“ uvedl Kacetl.