Petici proti stavbě zbrojnice na nevyužívaném pozemku v parku školy podepsalo už začátkem roku sto pět obyvatel obce, což je necelá pětina všech občanů. Byla mezi nimi i Věra Tomisová, jež bydlí v těsném sousedství zamýšlené stavby. „Parkoviště by bylo jen dva metry od našeho domu. Manžel i syn jsou vážně duševně nemocní. Samotná stavba a pak i hluk z provozu a výjezdů hasičů by jejich zdraví zhoršily,“ obávala se žena.

Přestože potřebu nové hasičské zbrojnice v obci s necelými osmi sty obyvateli chápe, uvítala by jiné umístění. „Třeba u blízkého sportovního areálu,“ přikláněla se k jedné z diskutovaných variant.

V Mašovicích na Znojemsku soutěžili studenti středních odborných škol v tradiční soutěži v orbě.
Mladí traktoristé v akci: podívejte se, jak jim to nandala studentka ze Znojma

Podle starosty obce Petra Slavíka ale provází každé jiné umístění problémy. „Dlouho jsme hledali vhodné místo a jediné, v současné době možné, je právě u školy. Pozemek je dostatečně velký. Vhodnost potvrdila i odborná studie. Kdekoliv jinde bychom museli nejdříve udělat změnu územního plánu. To by stavbu významně oddálilo,“ upozornil starosta Slavík.

Na jiném uvažovaném místě se zase obec nedohodla s majitelem pozemků. Problém, který tíží i stávající hasičskou zbrojnici vedle kulturního domu. „Zbrojnice je stará snad sto let, jedná se spíš o garáž. V minulosti ale tehdejší Místní národní výbor prodal pozemek pod ní do soukromých rukou. Spor s vlastníkem se táhne už léta. Nemůžeme stavět na cizím pozemku,“ vysvětloval starosta.

Každé auto jinde

Jezeřanským hasičům komplikuje situace výjezdy k požárům a jiným událostem. „Každé auto máme zaparkované jinde, na dalším je uskladněný materiál. Vůbec nemáme šatny a sociální zázemí. Když vyrážíme k zásahu, zdržuje nás to,“ nastínil Bronislav Lesonický, velitel výjezdové jednotky, jež čítá čtrnáct členů.

Dalších asi osmdesát členů sboru se podílí na kulturních a společenských akcích v obci, věnuje se mládeži a hasičskému sportu. Vyjíždí i k záchranám lidí s defibrilátorem, tamní hasiči pomáhali v obcích zasažených tornádem. „Areál pozemku u školy je asi méně vhodný, je to ale jediná možnost mít do tří let novou zbrojnici. Potřebovali bychom ji co nejdříve. Zatím ale nemáme na stavbu dotaci, tak snad je ještě nějaký prostor k řešení. Uvidíme, jak rozhodnou obyvatelé v referendu,“ zvažoval Lesonický.

Fresky Alfonse Mucha na radnici v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Nejen rodné Ivančice: Muchova stezka ukáže i fresky na radnici v Hrušovanech

O konání referenda rozhodli zastupitelé na svém zasedání začátkem června. „Ne všichni obyvatelé s umístěním zbrojnice souhlasí. Podle některých by měl pozemek sloužit škole, jiní by upřednostnili zeleň. Proto zastupitelé schválili referendum,“ bude čekat na výsledky i starosta Petr Slavík.