Úderem osmé hodiny ranní se dnes na chvalovickém obecním úřadě otevírá volební místnost. Komise a volební urna budou čekat na hlasy lidí, kteří mají rozhodnout, zda má obec fakticky zabránit stavbě větrné elektrárny v nedalekých polích směrem k bývalému hraničnímu přechodu Hatě. Hlasování skončí dvě hodiny po poledni.

„Oslovili jsme všechny lidi ve Chvalovicích, jak příznivce našeho sdružení, tak ty, co se k celé záležitosti nevyjadřovali a nepodepsali naši petici za vyhlášení referenda. Chceme totiž, aby se hlasování účastnili všichni, ať už se stavbou nesouhlasí nebo podporují radnici a větrnou elektrárnu chtějí," řekl Jiří Veverka, předseda Sdružení za čistý rozvoj Chvalovic, které svou peticí referendum vyvolalo. Získalo tehdy sto pětatřicet podpisů, tedy téměř třetiny voličů v obci.

Veverka doufá, že hlasovat přijde alespoň šedesát procent voličů. „Vysvětlovali jsme lidem, že v referendu se hlasuje stejně jako ve všech ostatních volbách tajně a že jim nikdo nebude za plentou koukat přes rameno, co na lístku zaškrtnou. Předkládali jsme tak své ostatní argumenty, proč si myslíme, že elektrárna by škodila zdejším zvířatům, prostředí, podnikání v turistickém ruchu, ceně pozemků a podobně," shrnul kampaň sdružení Veverka.

Starosta Zdeněk Karpinski byl v odhadech možné účasti zdrženlivý. „Těžko říct, kolik lidí bude hlasovat. Moc se o tom po obci nemluví. Na prezentaci firmy, která elektrárnu chystá, přišlo kolem dvaceti lidí. Pokud měli dotazy, dostali na ně náležitou odpověď," řekl starosta.

Termín prvního prázdninového víkendu podle něj vyšel ze shody v zastupitelstvu. „Petice s požadavkem na referendum a jeho příprava přišly dost na rychlo. Tohle byl jediný termín, který vyhovoval všem a myslím, že je vhodně zvolený. Kdyby někdo měl připomínky, jistě by nám je sdělil hned," konstatoval Karpinski.

Podle Veverky ovšem termín referenda svědčí hlavně o tom, že většina chvalovického zastupitelstva udělala skutečně vše pro to, aby stavbu větrné elektrárny podpořila. „Začínají prázdniny, navíc se jede Vinařská padesátka. Doufám ale, že bude víc lidí, jako například náš místopředseda, kteří půjdou ráno hlasovat a pak skočí na kolo a pojedou na start Padesátky," poznamenal Veverka.

Místní kritiky projektu podporují další sdružení ze Znojma, zejména Okrašlovací spolek. Podle jeho předsedy Otto Boudy bude důležité, aby si lidé zvážili, co stavba obci přinese a co naopak ohrozí. „Vychází mi to tak, že na jedné misce vah je nějakých tři sta šedesát korun na obyvatele za rok, které má obec dostávat, a na druhé ostatní faktory, od poškození rázu krajiny, přes zdravotní rizika po vyhnání zvěře. Bude záležet na tom, jak to vše lidé ve Chvalovicích uváží. Šance na to, aby stavbě zabránili, existuje," uvažoval Bouda.

Hlasování se mohou zúčastnit jen chvalovičtí voliči, tedy lidé s trvalým pobytem v obci, starší osmnácti let. Otázka referenda zní „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce neprodleně zakázalo a nepovolovalo v katastru obce výstavbu větrných elektráren a současně zrušilo, nebo vypovědělo doposud všechny uzavřené smlouvy s firmou Viventy česká?" Pro platnost výsledku referenda je nutné, aby přišlo hlasovat nejméně pětatřicet procent voličů.