„Radary jsou již namontované a plní účel, pro který byly pořízeny. Starostové jednotlivých obcí umístili zařízení na místa, kde řidiči osobních aut nerespektují povolenou rychlost, zejména při vjezdech do obcí a u veřejných budov, jako jsou základní školy.

Po několikadenním užívání je poznat přítomnost měřiče rychlosti v městyse Mikulovice, kde navzdory přítomnosti školáků řidiči rychlost nedodržovali. Věřím, že přínosem jsou i v ostatních obcích,“ napsal na oficiálních webových stránkách svazku jeho předseda Karel Kříž.

Členy svazku Sever Znojemska jsou Běhařovice, Horní Kounice, Křepice, Medlice, Mikulovice, Němčičky, Přeskače, Rudlice, Slatina, Újezd.