„Bylo to informativní setkání a seznámení s projektem Partner. Nadále ale trvám na tom, že to není dobrý nápad. Pro Vranov taková změna není dobrá, chceme, aby u nás zůstala pošta zachovaná,“ uvedl starosta Vranova Lubomír Vedra.

Provozní ředitel jihomoravského regionu České pošty Vladimír Procházka zdůraznil, že změna neohrozí rozsah poskytovaných služeb. „Sešli jsme se ke krátkému jednání koncem ledna. Pana starostu jsem informoval o důvodech a smyslu navrhovaných změn, kdy dosud poskytované služby pobočky pošty mohou být v takřka nezměněném rozsahu poskytovány na základě smlouvy a za úplatu jiným vhodným subjektem, partnerem České pošty,“ sdělil ředitel.

Starosta Vedra poznamenal, že pošta bude ve Vranově těžko hledat lepší prostory, než má dosud. „Budova je opravená, vyhovuje příslušným standardům. Neumím si moc představit poskytování poštovních služeb v jiné provozovně při zachování stejného komfortu pro klienta. Moc nerozumím ani tomu, že pošta přesouvá řadu svých aktivit do Šumné, kde je pošta menší,“ dodal Vedra.

Rozšíření služeb

Podle ředitele může změna Vranovu prospět. „Při nastavení uvažované spolupráce vhodným způsobem může naopak dojít k rozšíření poskytovaných služeb v jednom místě jak z hlediska rozsahu, tak i času,“ naznačil Procházka.

O záměrech pošty budou brzy jednat i zastupitelé v Lechovicích. „Se zástupci pošty jsem si vyměnil informace. Návrh jsem pak předložil zastupitelům, aby ho do konce února uvážili a prodiskutovali s lidmi v obci. K tématu se vrátíme na další schůzi zastupitelstva,“ informoval starosta Lechovic Josef Juráček.

Rozhodnutí zastupitelů nechtěl předjímat. „Na projekt jsme dosud nekývli a konečné slovo nejspíš nepadne ani na nejbližší schůzi. Prozatím sbíráme názory a celou věc posuzujeme,“ dodal Juráček.

Zrušení poboček a přenesení služeb na smluvní partnery plánuje pošta u šedesáti poboček v zemi. Jsou prý ztrátové. K rušení chce pošta vždy vyjednat souhlas samosprávy.