Naředit nebo odbourat uran? To je otázka, kterou musí v nejbližší době vyřešit starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Pitná voda v Rakšicích totiž přesahuje hygieniky povolenou normu o tři jednotky. Potíže mají také v Lesonicích a v Miroslavi. „Splňujeme evropskou normu, která je osmadvacet mikrogramů na litr, ale ne už českou normu. Ta hovoří o patnácti mikrogramech, v Rakšicích máme hodnotu osmnáct," vysvětlil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina s tím, že úpravna vody na Slatinách má výjimku od hygieniků. „Vodárenská společnost v Třebíči, pod kterou spadáme, oslovila odborníky. Ti vypracovali studii a naznačili tři možné způsoby řešení. Mluví o odpojení úpravny vody, ředění nebo odstranění uranu," naznačil Třetina. Jak doplnil, odstavení dodávky vody je pro něj naprosto nepřijatelná varianta. „Ředění a odstraňování uranu mají svá pro i proti. Tyto možnosti by přišly na nějakých dva a půl milionu korun," vypočítal krumlovský starosta.

Na stejný zdroj vody jsou napojení například i obyvatelé Lesonic. „Technologie, která dokáže uran odbourat, by byla dobrým řešením. Vznikne ale nebezpečný odpad, který je nutné někam ukládat. Zařízení není příliš nákladné, ale provoz je poměrně komplikovaný," uvažoval lesonický starosta Pavel Herman.

Co říká Státní zdravotní ústav? Uran může škoditUran patří mezi radioaktivní těžké kovy. Jeho obsah v podzemních vodách bývá vyšší než ve vodách povrchových. Funkční změny působení uranu na organismu sledovali odborníci již při koncentraci 10 mikrogramů na litr. U novorozenců může dojít k poškození ledvin. Nebezpečné je působení uranu pro diabetiky a pacienty s vysokým tlakem.
Zdroj: www.szu.cz

Ve vodě vytékající z vodovodů lidem v jeho vesnici měří hygienici osm až jednadvacet mikrogramů na litr uranu. „Hodnoty kolísají. Vodu jsme pili a pijeme ji i nadále. Pokud jde o Vodárenskou společnost, pro ně by bylo zřejmě nejjednodušší, kdyby zdroj odstavili," naznačil Herman.

Mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková však naznačila, že řešení je pouze na samotných členech vodárenského svazku. „Po upřesnění technických podkladů by se měli starostové rozhodnout a vyčlenit také příslušné finance. Očekáváme, že do konce příštího roku by měla být záležitost vyřešená," doufala Šebková.

Přítomnosti uranu v pitné vodě řeší také představitelé Miroslavi. „Hodnotu dříve nikdo nesledoval. Nyní hledáme řešení a požádali jsme o výjimku hygienickou stanici," podotkl starosta Miroslavi Roman Volf.