Podle starosty Olbramovic Romana Hyblera se proti výstavbě zvedla velká vlna nevole lidí z celého regionu. „Nejvíce se obáváme nárůstu dopravy, která zatíží několik obcí, protože provozovna nemá přístup na silnici první třídy. Obáváme se proto o kvalitu života nejen v blízkosti výrobny, ale také v hustě osídlených částech v sousedních obcích a širokém okolí,“ vybral jeden z hlavních důvodů Hybler.

Výrobna má být na patnácti tisících metrech čtverečních na místě stávajícího skladiště kameniva z blízkého kamenolomu. Součástí se má stát drtící linka, asfaltovna na dvě stě tisíc tun živičných směsí ročně a také recyklační linka stavebních hmot, jíž mají za rok projít desítky tisíc tun materiálu.

Petici podepsalo šest starostů. Kromě Romana Hyblera z Olbramovic také senátor Tomáš Třetina z Moravského Krumlova, Marek Sovka z Branišovic, Richard Janderka z Vedrovic, Simona Mašová z Bohutic, Lenka Kačírková z Kubšic i Lubomír Slanina jako zástupce obyvatel Na Leskouně. Ve velkém množství se připojují i další lidé. „Určitě podepíšu,“ reagovala například Pavlína Králová na sociální síti facebook, kde lidé vzájemně petici sdílí.

Mezi obavami zmiňují kromě dopravy také hluk, vysokou prašnost a nepříznivý dopad na krajinu a ekologii. „Jsme zemědělská krajina bez lesů, chybějící zeleň tu ve velkém budujeme a nakonec místo ní má být obalovna. Kvalita života obyvatel se sníží,“ je přesvědčený Hybler.

Stávající výroba kamene v lokalitě podle něj tolik nezatěžuje okolí, jako by tomu bylo u plánované obalovny. Navíc provoz je z hlediska nových pracovních míst bezvýznamný. „Projekt počítá s asi pěti zaměstnanci,“ tvrdí Hybler.

Vadí mu také, že investor s obcemi svůj záměr neprojednal. „Jen před asi půldruhým rokem tu byli projektanti, s tím, že se bude něco stavět. Až nedávno jsme obdrželi oficiální dokumenty a byli jsme překvapeni rozsahem výrobny,“ dodal starosta Olbramovic.

Obalovnu má stavět brněnská společnost Firesta. Získala už předběžné souhlasné vyjádření EIA k dopadům na přírodu i krajských úředníků. Ti však podmínili provoz připomínkami. K zjišťovacímu řízení se na jejich žádost vyjádřila i Česká inspekce životního prostředí. „Na základě uvedených skutečností má ČIŽP za to, že nelze vyloučit možné negativní vlivy na životní prostředí, a tudíž požadujeme provést další stupeň posouzení daného záměru,“ požadovali inspektoři v oficiálním závěru zjišťovacího řízení. Dokument má Deník k dispozici.

Krajští úředníci proto stanovili, že zařízení lze provozovat pouze při použití mlžících trysek, které bude provozovatel evidovat v souvislosti s teplotou vzduchu. Nebo, že musí skládku zakrývat plachtami.

Opětovné prověření všech podkladů k výstavbě hodlá prosadit i starosta a současně senátor Tomáš Třetina z Moravského Krumlova. "Nevidíme důvod, proč by firma měla budovat nový areál v takové blízkosti obcí. Společně s dalšími starosty považujeme za zásadní, aby došlo k pečlivému prověření všech dodaných podkladů pro realizaci výstavby areálu," měl jasno o dalším postupu Tomáš Třetina. 

Vyjádření investora, zástupců akciové společnosti Firesta, se redakci opakovaně nepodařilo získat. Na dotazy Deníku nereaguje. Petici mohou lidé podepisovat do 15. ledna na obecních a městských úřadech, v obchodech a správci zvažují i její elektronickou podobu.

Výrobna stavebních hmot:
* Má vzniknout v katastru Olbramovic na Znojemsku
* Na současné skladovací ploše kameniva v lokalitě Na Leskouně
* Rozloha 15 tisíc metrů čtverečních
* Součástí má být drtící linka kameniva, asfaltovna a recyklační linka stavebních hmot
* Investorem je brněnská společnost Firesta
* Lidé se obávají dopravy, hluku a prachu
* Na protest podepisují petici