Společnou iniciativu za modernizaci železniční trati z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína a obnovení úseku do Laa chystají z podnětu představitelů Znojma zástupci měst a obcí z jižní Moravy. Přidávají se i samosprávy z dolnorakouské strany hranice. Na příští úterý chystají společné jednání, ze kterého má vzejít výzva pro vyšší úřady České republiky a Rakouska, aby obnově trati napomohly.

„Návrh memoranda jihomoravských a dolnorakouských obcí připravila komise životního prostředí znojemské městské rady. Obdrželo jej třiasedmdesát obcí, ležících v blízkosti železnice, od Ivančic přes Moravský Krumlov, Miroslav, Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín až po Znojmo a na druhé straně Mikulov,“ informoval znojemský radní Jiří Kacetl.

O memorandum projevili zájem i zástupci dolnorakouského města Laa an der Thaya, kteří jej nyní šíří po dalších obcích v Dolním Rakousku.
„Náš názor na obnovu spojení se za ta léta, co o ně usilujeme, nezměnil. Tentokrát konečně nejde o iniciativu Hevlína a Laa, ale společný hlas obcí na obou stranách hranice. Věřím, že to bude mít náležitou odezvu,“ řekl starosta Hevlína Drahomír Nosek.

Zástupci obeslaných obcí budou o memorandu jednat v úterý dopoledne ve Znojmě. „Výsledkem bude společný apel a tlak na krajské a zemské úřady, ministerstva dopravy a drážní společnosti obou zemí. Jde nám o modernizaci a obnovení železničního spojení na trati z Hrušovan do dolnorakouské Lávy,“ dodal Kacetl.

Do poloviny roku má pak na memorandum navázat společné jednání všech zúčastněných a oslovených úřadů.

„Máme předběžně domluvenou účast zástupců ministerstva dopravy, ti pozvou své rakouské protějšky. Rakušané mají k dispozici také nová fakta o nákladní dopravě a studie možností rozvoje. Věřím, že se nám společně podaří přesvědčit zejména zástupce kraje, že obnova trati je jak reálná, tak potřebná,“ řekl znojemský radní.

Chystaná výzva reaguje na záměr kraje zrušit v příštím roce lokálku mezi Hrušovany a Hevlínem. Podle krajských radních hlavně kvůli tomu, že ji cestující příliš nevyužívají.

„Snad jen jeden spoj má tolik cestujících, aby to stálo za řeč. To byl hlavní důvod, proč linku dál nefinancovat,“ uvedl již dříve radní pro dopravu Jaroslav Pospíšil.

Za nerentabilní označil i obnovu trati do Laa. „Patrně zřídíme autobusovou linku, která by jezdila až do Laa. Obnova železnice by vyžadovala stamilióny. Tuto myšlenku jsme opustili,“ řekl radní.

Kacetlovi se plány kraje nelíbí. „Znojemsko má jednu z nejřidších železničních sítí v Česku. Generel dopravy Jihomoravského kraje počítá výhledově se zrušením osobní přepravy na úseku Miroslav-Hrušovany nad Jevišovkou, čímž by došlo k železničnímu odříznutí dvou největších měst Jihomoravského kraje Brna a Znojma,“ upozornil.

Poukázal na to, že trať byla historicky nejkratším železničním spojením Brna a Vídně. „Na moravské straně do ní dlouhá desetiletí nikdo neinvestoval, zatímco Rakušané již dokázali trať elektrifikovat až na hranici,“ připomněl Kacetl.

Iniciátoři memoranda poukazují na to, že na rakouské straně jsou podniky, které by obnovenou trať využily k přepravě nákladů.

„Přímo v Laa, i v okolí podél trati, jsou firmy, které chtějí vyvážet do Polska a Maďarska a obnovení trati by jim nabídlo nejkratší spojení,“ upozornil Nosek.

V modernizace a obnově propojení vidí možnost oživení cestovního ruchu v moravsko–rakouském příhraničí mezi Znojmem, Moravským Krumlovem a Mikulovem a odlehčení přetížené silniční dopravy.