Správa Národního parku Podyjí dala již informaci o možném získání dotací pro obce na svůj web. Podle náměstka ředitele Správy Podyjí Jana Kosa obce již o možnostech dotací vědí. „Když se podmínky tohoto dotačního programu na ministerstvu domlouvaly, měly tam i svého zástupce. My jim to pak ještě zdůrazníme, neboť jsme v tomto přece jen lépe informováni," přiblížil Kos.

Je pak na obcích samotných, aby si požádaly, zdali dotaci na něco chtít budou, či ne. „Pokud budeme chtít z toho dotačního titulu udělat i my něco jako Správa parku, rovněž jsme oprávněni žádat. Chápeme ale, že je to především pro tyto obce," dodal Kos s tím, že nevylučuje, že po dohodě může Správa parku požádat o dotaci i společně s nějakou obcí z Podyjí.

Žádat o dotaci mohou jak obce, které leží uvnitř národních parků, tak i ty nacházející se v jejich ochranném pásmu. Konkrétně v Podyjí se to týká dvanácti obcí od Vranova nad Dyjí přes Znojmo až po Hnanice.

„To je však nově, při dřívějších vypsáních dotací to bylo jen pro obce uvnitř národních parků, což pro ty naše z Podyjí bylo takřka nepoužitelné," dodal Kos.

O novém vypsání dotací již ví starosta Podmolí Josef Frélich. I podle něj bylo dřívější vypisování těchto dotací skoro nepoužitelné. „Od loňska už je to celkem v pořádku. Začali s námi více komunikovat a více nám dotační tituly přizpůsobují," dodal Frélich.

S tím souhlasí i starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra. „V minulých letech byly skutečně špatně nastavené parametry, nebylo kam sáhnout. Už se to zlepšilo, je možné, že letos budeme o něco žádat i my," řekl.

V pořadí už čtvrtá výzva programu se zaměřuje na projekty na podporu ekologicky přátelské infrastruktury a vybavenosti obcí, jež zahrnuje i úpravu zeleně. Dále se podpora týká projektů na zlepšení a podporu environmentálního vzdělávání a výchovy.

Dotace je možné žádat i na podporu ekologicky příznivé dopravy v národních parcích či na snížení takzvaného světelného znečištění.