Územní rozhodnutí pro zbývající část obchvatu Znojma v délce zhruba 750 metrů vydal stavební úřad ve Znojmě. Projekt ale napadaly zájmové spolky a státní silničáři a krajští úředníci řešili množství stížností. Podle uskupení Děti Země se nesouhlasně projevoval především znojemský Spolek obchvat. „Průběh řízení dokládá důležitost účasti spolků v povolovacích řízeních, neboť místní občané a Spolek Obchvat úspěšně upozorňovali, že investor nepředkládal všechny podklady a stavební úřad stále rozhodoval nezákonně. Krajský úřad totiž všechna tři územní rozhodnutí zrušil,“ komentoval předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země ředitelství postupuje u obchvatu nelogicky, pokud prosazuje trasu bez vydaného jednoho závazného stanoviska EIA. „Je obdivuhodné, že místní znojemský spolek a další účastníci řízení odhalovali nezákonné postupy stavebního úřadu při umístění kousku obchvatu města, takže krajský úřad musel v únoru 2013, v srpnu 2017 a nyní, územní rozhodnutí zrušit,“ poukázal Patrik.

Od roku 2019 jezdí řidiči jen asi po třetině dokončené trasy obchvatu. Problém je podle spolků obávaný hluk z automobilové dopravy. Odkazují se na verdikt ministerstva zdravotnictví, jež jejich odvolání proti hlukové studii vyhovělo a původně souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje změnilo na nesouhlasné.

„Je absurdní, pokud státní investor předloží vadnou hlukovou studii, která se vlivy hluku na lidské zdraví a ani zmírňujícími opatřeními řádně nezabývá, státní hygiena vydá souhlasné závazné stanovisko a stavební úřad takovou stavbu umístí. Naštěstí ministerstvo zdravotnictví na základě námitek občanů chyby uznalo a další umisťování stavby tak ukončilo,“ uzavřel Patrik.

Nová dokumentace?

Ukončení dosavadního řízení avizoval v půlce února Luděk Sosna z ministerstva dopravy na setkání starostů v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Od roku 1998 stále pracujeme s tím, jak se posunout dál. Výtky jsme vnímali, ale průsečíky jsme nenašli. Věříme ale, že nová dokumentace bude akceptovatelná pro všechny a spolky a nebudou stavbu blokovat,“ informoval Sosna.

Státní silničáři podle něj připravují žádost o nové stavební povolení, které by chtěli získat nejpozději v první čtvrtině příštího roku. „Věříme, že podklady pro náročnou problematiku EIA jsou na dobrých základech,“ tvrdí Sosna.

Novou administrativní proceduru obchvatu potvrdil aktuálně Deníku i David Fiala, šéf brněnské pobočky ředitelství. „Již máme odevzdanou dokumentaci pro společné povolení, nyní je u připomínkového řízení na generálním ředitelství. Předpokládám, že koncem tohoto roku případně začátkem příštího budeme moci žádat o společné územní rozhodnutí, které zahrnuje i stavební povolení,“ sdělil Fiala.

Obchvat Znojma
• Stavba začala v roce 2006.
• Doposud není dokončena její část v prostoru Suchohrdelská kvůli sporům s odpůrci.
• Zbývá tak dokončit 752 m dlouhý úsek, který by jej napojil do stávající silniční sítě.
• V roce 2017 byla na základě zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem aktualizována dokumentace a v roce 2018 bylo požádáno o pokračování územního řízení.
• Odpůrci obchvatu ale opakovaně podali námitku na systémovou podjatost MÚ Znojmo.
• V červnu 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání.
• Krajský úřad koncem února 2023 zrušil proces územního rozhodnutí na žádost ŘSD.

Ujistil tak, že plány na obchvat nekončí. Nová dokumentace má podle něj naopak využít nové legislativy a celý proces více urychlit. „Dokumentace zahrnuje některé výtky spolků, nemění se ale trasa obchvatu, kterou nelze řešit jinak, než jak je stanoveno v územním plánu. Jsme přesvědčeni, že nová dokumentace obstojí,“ ujistil ředitel Fiala.

V případě, že sloučenou dokumentaci napadnou aktivisté, bude podle něj ředitelství muset řešit pouze jednu sadu řízení na rozdíl od několika dosavadních. To by mohl celý proces urychlit a obchvat by se mohl začít stavět.

Z dosavadních plánů silničáři upustili kvůli nahromaděným sporům. „Nedalo se očekávat, že bychom se v tomto režimu posunuli, nyní využíváme nové legislativy a dokumentace. Žádný čas jsme neztratili, povolovací proces stavby obchvatu běží dál,“ dodal ředitel Fiala.