Městem, které leží na hlavní trase z Rakouska na Prahu, denně projede na dvacet tisíc aut, z toho asi dva tisíce tvoří kamiony. V ranních a odpoledních hodinách je doslova ucpané osobními auty. „Dostat se někam v ranní špičce, kdy jedou všichni do práce, nebo v té odpolední, když se zase vrací domů, je nadlidský úkol. Dopravě ve městě by ulevil obchvat,“ postěžovala si například Jana Hlávková.

Funkční je pouze severní část obchvatu od silnice směrem na Jihlavu po mimoúrovňovou křižovatku Únanovská, kterou využívají převážně místní a pro kamionovou dopravu se příliš nehodí.

close Hotová část znojemského obchvatu. Snímek z roku 2019 info Zdroj: Deník/Dalibor Krutiš zoom_in Hotová část znojemského obchvatu. Snímek z roku 2019

Státní silničáři potvrdili, že na přípravách obchvatu Znojma pracují. „Po dokončení bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město a zlepší životní prostředí obyvatel,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Jak doplnila, postavit je třeba pět staveb. V plánu pro příští rok je pokračování v dostavbě první části. Stavba „Znojmo obchvat I.“ byla zahájena už v roce 2006. „Dosud není dokončena její část v prostoru mimoúrovňové křižovatky Suchohrdelská kvůli nedořešeným sporům s odpůrci obchvatu. Zbývá dokončit úsek o délce sedmi set padesáti metrů, který by ho napojil do aktuální silniční sítě,“ připomněla Trubelíková.

Státní silničáři nyní finalizují projektovou dokumentaci a ve druhé polovině roku 2024 chtějí podat žádost o společné územní a stavební povolení. „Zahájení realizace stavby předpokládáme v roce 2025 a její dokončení v roce 2027,“ dodala mluvčí státních silničářů.

Spolek Obchvat dlouhodobě poukazuje na to, že aby obchvat plnil správně svoji funkci, má vést jinudy. „Obchvat je nutný, o tom vůbec nepochybuji, ale tak, jak je nevržený, nic neřeší. Nabízíme levnější, schůdnější a rychlejší řešení pokračování obchvatu podél železnice a s vyústěním pod dyjskou křižovatkou,“ sdělila na dotaz Deníku Lenka Poláková, která je předsedkyní spolku.

Upozornila, že toto je jediná schůdná cesta a proti stávající podobě obchvatu se bude s kolegy bránit podáním námitek i odvolání. „Nové podobě brání město, je totiž nutné udělat změnu územního plánu, kterou potřebuje Ředitelství silnic a dálnic k tomu, aby přepracovalo projekt,“ poukázala Poláková.

Státní silničáři oponovali, že současné trasování obchvatu odpovídá dlouhodobě sledovaným Zásadám územního rozvoje a také je v souladu s územními plány obcí, které protíná.

„Změna trasy obchvatu by znamenalo opětovné posunutí v čase o dalších minimálně deset let. Změny Zásad územního rozvoje jsou časově náročné a navíc lze očekávat, že i v jiném území bychom se setkali s občanským odporem. Držíme se stanovených koridorů a strategie Ministerstva dopravy,“ vzkázala Trubelíková.

  • Stavba obchvatu Znojma a letecké snímky z roku 2007

Fotogalerie: Letecké snímky stavby znojemského obchvatu

Na odpor aktivistů naráží výstavby obchvatů i dálnic napříč republikou. „Aktuálně je to například stavba prvního úseku dálnice D49 ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek mezi Hulínem a Fryštákem, který  plánujeme zprovoznit už koncem roku 2024. V minulém měsíci odpůrci stavby docílili skutečnosti, že stavební povolení pozbylo právní moci,“ poukázala mluvčí Trubelíková.

Úleva od kamionů

Znojemská radnice v těchto dnech řešila, jak městu ulevit od přetížených kamionů. K jednání se s vedením města sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic, ministerstva dopravy, policie a dalších organizací.

Shodli se na tom, že ideální je přesunovat zboží vlaky a ulevit tak silniční dopravě. „Nejúčinnějším receptem by byl přesun zboží na železnici. Jak na schůzce informovali představitelé Správy železnic, existují dotační programy pro vybudování terminálu, který by Znojemsku mohl nabídnout roční tranzit až jednadvacet milionů tun zboží. To je téměř třikrát více než projede přes hraniční přechod Hatě,“ sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Jak dodala, vybudování takového terminálu je záležitostí vzdálené budoucnosti. Jeho výstavba se totiž odhaduje na tři čtvrtě miliardy.

Situace na Mariánském náměstí a v okolí ve všední dne dopoledne. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Pomoci ochránit opravené silnice by mohlo vážení kamionů. „Přetížený kamion zničí silnici více než deset tisíc osobních aut. Jsem ráda, že o nutnosti vážení vozidel jsou přesvědčeni všichni dopravní odborníci. Pokud se nevyřeší problém přetížených kamionů, budou muset průtah městem opravovat pořád dokola. Nyní prověří různé možnosti, jak vážení kamionů ve Znojmě zavést. Občané i město si zaslouží konečně slušné silnice," uzavřela místostarostka Petra Svedíková Vávrová.

PŘEHLEDNĚ: budoucí obchvat Znojma a jeho stavby

  • Znojmo obchvat I. – předpoklad realizace 2025 -2027
    • Funkční je pouze severní část obchvatu od jihlavské silnice po mimoúrovňovou křižovatku Únanovská, kterou využívají převážně místní a pro tranzitní dopravu se nehodí
  •  Ve druhé polovině roku 2024 podání žádosti o společné povolení (území + stavební). Předpoklad zahájení stavby v roce 2025 a její dokončení v roce 2027. Podrobnosti ZDE.
  • U ostatních dalších staveb obchvatu Znojma pokračuje projektová příprava s výhledem zadání dokumentace EIA.  Následovat bude výběrové řízení na zpracovatele DUSP a inženýrskou činnost související s vydáním společného povolení.
  • Znojmo obchvat III.  (2028 -2032) zahrnuje úsek noví trasy silnice I/38 od napojení MUK Znojmo – jih (za obcí Nová Šaldorf po MUK Znojmo východ u mostu přes Dyji o obce Dobšice
  •  Znojmo obchvat IV.  (2028 -2030) začíná na MÚK Suchohrdelská, kde navazuje na stavbu I. části a končí za estakádou Dobšice před MÚK Znojmo – východ se silnicí I/53
  • Znojmo – Hatě  V. (2031 -2034) vedená jako Znojmo Hatě - státní Hranice začíná v místě napojení MÚK Znojmo Jih a končí kousek od státní hranice s Rakouskem. Její příprava je totožná s přípravou třetí stavby obchvatu
  • Znojmo obchvat II - je v provozu