Další část stavby obchvatu, která měla propojit již fungující část mezi kasárenskou křižovatkou a kruhovým objezdem u Baumaxu ve Znojmě, nezačne podle plánu. V tuto chvíli další harmonogram není jasný. Podle starosty Groise jde o další pokus odpůrců stavby o blokaci této významné silnice.

Dokončení územního řízení se tak podle Groise odkládá na neurčito. „Mluvíme o již dříve deklarované stavbě sedmi set padesáti metrů znojemského obchvatu. Spolek Obchvat napadl územní rozhodnutí celkem jedenácti odvoláními a doplněními. Spolek, jehož převážnou část tvoří senioři, dokázal během dvou týdnů sepsat téměř šest set devadesát stránek, ve kterých rozporuje stovky věcí,“ uvedl Grois.

Starosta tvrdí, že členům spolku jde pouze o osobní prospěch. „Mluví sice o životním prostředí, ale podle mne jim jde jen o jedno. O osobní prospěch. Proto stavbu neustále blokují. O ochraně životního prostředí není v memorandu, které spolek sepsal a které máme k dispozici, ani čárka,“ dodal Grois.

Podle Lenky Polákové ze spolku Obchvat se podobná reakce města dala očekávat. „Pokud se týká například memorand obou stran, řekla bych to naprosto obráceně, než starosta. To, co starosta řekl, je pro město naprosto nepřijatelné. Ne pro nás, ale pro město,“ reagovala Poláková.

Jako příklad uvedla plánovanou stavbu mimoúrovňově křižovatky v okolí Suchohrdelské ulice. „Když si představíte křižovatku na Přímětické, ta má výšku osm metrů. Teď si k tomu přidejte dalších sedm. Takže patnáct metrů na výšku. Tak vysoká by měla být mimoúrovňová křižovatka u Suchohrdelské ulice. Kvůli tomu tam má vyrůst šest a půl metrů vysoká zeď před domy. Dovedete si to představit? Navíc, na tuto stavbu není plnohodnotná EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostřed - pozn. red.). Kdyby totiž byla, dá nám starosta za pravdu,“ dodala Poláková.

Zástupkyně spolku Obchvat zdůrazňuje, že spolek nebrání stavbě jako takové. „Projekt podle nás není mrtvý. Starostovi jsme jasně říkali, že se musí dodělat. Ale měli by vzít v potaz naše připomínky a hlavně názor inženýra Kelčíka,“ prohlásila Poláková.

Obchvatu Znojma by podle starosty pomohla změna legislativy. „Česko nutně potřebuje nový stavební zákon, který by zkrátil délku stavebního a územního řízení,“ naznačil Grois.