Rozbuškou konfliktu bylo pondělní oznámení ministra dopravy Antonína Prachaře z ANO, který sdělil, že se svými znojemskými politickými kolegy našel řešení, jak brzy dokončit dvě rozpracované stavby obchvatu od kasárenské křižovatky k stávajícímu kruhovému objezdu u Suchohrdelské ulice, a současně slíbil zahájení příprav nového, velkého obchvatu. Opíral se přitom o memorandum podepsané čtyřmi starosty okolních obcí.

Ti ovšem ve středu své podpisy odvolali s odůvodněním, že trvají na rozpracovaném obchvatu v původní trase a rozsahu, tedy se čtyřmi stavbami a napojením na silnici na Hatě. „Je otázkou, kdo a jak na nich zapracoval. Se všemi jsme jednali a ukázali jim dokumentaci, ze které bylo přesně patrné, o čem jednáme. V memorandu, které podepsali, navíc o nynějším obchvatu vůbec není řeč, týká se právě a jen nové trasy," uvedl předseda znojemské organizace hnutí ANO Jan Fiala.

Starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský odmítl, že by podpis stáhl pod nátlakem. „Spíše jsme se ocitli pod nepřímým vlivem vyhroceného boje ve Znojmě. Tiskovka ministra Prachaře vyzněla tak, že shodila iniciativu znojemské radnice. A my jsme byli tohoto sporu zataženi," argumentoval Jenšovský. Trval také na tom, že od zástupců hnutí dostal zavádějící informace. „Uvedli mě v omyl tvrzením, že znojemský obchvat či městský okruh bude dostavěn ve své celistvosti tak, jak je naplánován," tvrdil Jenšovský. Podobně mluvil kuchařovický starosta Lubomír Mlejnek. „Bylo nám řečeno, že nynější obchvat bude dokončen v původním rozsahu. To, co nyní navrhuje ministr, je paskvil, který nic neřeší," prohlásil Mlejnek. Fiala, který se jednání se starosty účastnil, naproti tomu zopakoval a zdůraznil, že dostali přesné informace a zřetelné nákresy navrhovaných variant.

Nesnází politického soupeře mezitím využil znojemský starosta Vlastimil Gabrhel a o potyčce informoval i předsedu vlády Bohuslava Sobotku.

„Premiér byl zprávou velmi znepokojen a přislíbil, že se bude situací zabývat. Své vyjádření poskytne při sobotní návštěvě Znojemska. Dostavba obchvatu je podle něj stále prioritou vlády a on sám považuje jeho dokončení za velmi důležité," sdělil Gabrhel.

Radnice současně zveřejnila prohlášení starostů o odstoupení od memoranda. „Byli jsme zataženi do stranického boje. Považoval jsem ale za potřebné svoje krátké prohlášení do Znojma poslat. Ani jsem nepředpokládal, že ho zveřejní. Nicméně jsem cítil, že je potřebné v této věci projevit loajalitu ke Znojmu a dosavadnímu společnému úsilí," řekl Jenšovský.

Zástupci ANO hodlají vést pozitivní kampaň. „Vracíme se k seznamování lidí s našimi plány a nápady, které jsme dlouho připravovali," sdělil Fiala.